. . بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری ……………………………………………………………………………………………………………………….. [جلسه اول - یادآوری از شیمی 2 - فرمول نویسی و هیدروکربن ها] دانلود فیلم دانلود جـزوه ……………………………………………………………………………………………………………………….. [جلسه دوم - موازنه واکنش های شیمیایی] مطابق صفحات 1 تا 5 کتاب درسی دانلود فیلم دانلود جـزوه ……………………………………………………………………………………………………………………….. [جلسه سوم - انواع واکنش های شیمیایی + [...]

. آزمون های سال سوم قلم چی : قبل از آزمون 25 مهر بخوانید (1 تا 10) قبل از آزمون 9 آبان بخوانید (1 تا 19) قبل از آزمون 23 آبان بخوانید (1 تا 24) قبل از آزمون 7 آذر بخوانید (20 تا 28) قبل از آزمون 21 آذر بخوانید (1 تا 38) قبل از آزمون 5 دی بخوانید [...]

توسط محمدرضا آقاجـانی برای اولین بار در کشور       . ٤٦ تست سينتيك آزمون هاي تابستان كانون با پاسخ هاي آموزشي . . تست های طبقه بندی شده سینتک – گزینه دو – با پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده تعادل – گزینه دو – با پاسخ تشریحی آزمون جامع تعاونی سازمان سنجش [...]

برای دانلود کلیک کنید

بایگانی برای دسته "شیمی پیش دانشگاهی"

ویدئوکتاب صفر تا صد شیمی3 – بخش دوم: ترمودینامیک شیمیایی

2 نظر

برخی از تغییر آنتالپی های مهم (به زودی)

دانلود فیلم آموش نکات

دانلود فیلم حل مثال برای سومی ها

دانلود فیلم حل تست ویژه ی کنکوری ها

دانلود جزوه

.

تعیین گرمای واکنش های شیمیایی (به زودی)

دانلود فیلم آموش نکات

دانلود فیلم حل مثال برای سومی ها

دانلود فیلم حل تست ویژه ی کنکوری ها

دانلود جزوه


ویژه ی سال سومی ها : پیش آزمون های شیمی : گاج و قلم چی

1 نظر

.

آزمون های سال سوم قلم چی :

قبل از آزمون 25 مهر بخوانید (1 تا 10)

قبل از آزمون 9 آبان بخوانید (1 تا 19)

قبل از آزمون 23 آبان بخوانید (1 تا 24)

قبل از آزمون 7 آذر بخوانید (20 تا 28)

قبل از آزمون 21 آذر بخوانید (1 تا 38)

قبل از آزمون 5 دی بخوانید (28 تا 48)

قبل از آزمون 26 دی بخوانید (39 تا 53)

قبل از آزمون 10 بهمن بخوانید (1 تا 53)

.

آزمون های سال سوم گاج سال 93 :

آزمون 25 مهر 93 (بخش 1 تا ابتدای واکنش جابه جایی دوگانه)

آزمون 16 آبان 93 (بخش 1 تا ابتدای درصد خلوص مواد)

آزمون 7 آذر 93 (بخش 1 تا ابتدای واکنش دهنده ی محدودکننده)

آزمون 28 آذر 93 (بخش 1 + بخش 2 تا ابتدای قانون اول ترمودینامیک)

آزمون 26 دی 93 (بخش 1 + بخش 2 تا ابتدای برخی از تغییر آنتالپی های مهم) (جدیـــد)

آزمون 17 بهمن 93 (بخش 2 تا ابتدای برخی از تغییر آنتالپی های مهم)


تحلیل آزمون از خودِ آزمون مهم تر است!

16 نظر

توسط محمدرضا آقاجـانی

برای اولین بار در کشور

  

  

.

٤٦ تست سينتيك آزمون هاي تابستان كانون با پاسخ هاي آموزشي

.

.

تست های طبقه بندی شده سینتک – گزینه دو – با پاسخ تشریحی

تست های طبقه بندی شده تعادل – گزینه دو – با پاسخ تشریحی


شیمی پیش دانشگاهی : سینتیک شیمیایی

6 نظر

 کلیک کنید :

        

جزوه مفاهیم تعادل جدید

آموزش موازنه در 3 مثال! 

جزوه موازنه (شیمی 3) NEW

جزوه آموزش استوكيومتري (شيمي ٣)

جزوه استوكيومتري امتحانات نهايي ٨٤ تا ٩٣

پیش آزمون شیمی 3 – آزمون 25 مهر

تست های طبقه بندی شده سینتک – گزینه دو – با پاسخ تشریحی

تست های طبقه بندی شده تعادل – گزینه دو – با پاسخ تشریحی


پاسخ کنکور 93

1 نظر

برای دانلود کلیک کنید


همه ی PH های کنکور !

بدون نظر

برای جمع بندی؛

در سایت کانون فرهنگی آموزش مشاهده کنید :

همه ی PH های کنکور

PH محلول های بافر


ساختارهای شیمی کنکوری

2 نظر

برای جمع بندی؛

برای دریافت فایل 7 صفحه ای ساختارهای کنکوری بر روی تصویر زیر کلیک کنید تا به سایت کانون فرهنگی آموزش قلمچی هدایت شوید :

(ادامه…)


تحلیل کامل سوالات شیمی آزمون جامع 2 خرداد تعاونی سازمان سنجش

بدون نظر

 دانلود سوالات آزمون جامع 2 خرداد تعاونی سازمان سنجش

 دانلود فایل تحلیل سوالات 1 (12 تست مربوط یه شیمی 3)

 دانلود فایل تحلیل سوالات 2 (12 تست مربوط به شیمی پیش)

 دانلود فایل تحلیل سوالات 3 (11 تست مربوط به شیمی 2)


همایش های جمع بندی کنکور 93 (تهران ویژه خانم ها)

22 نظر


(ادامه…)


بالاتـرین درصـد بیـن همـه ی دروس!

6 نظر

از این کارنامه ها چه نتیجه ای می گیرید ؟؟

      

      


اردوی نوروزی 93

3 نظر

اردوی نوروزی 93 : کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) (غرب تهران)

2 تا 12 فروردین 93

برای دومین سال متوالی، غرب تهران (دختران) امسال هم با محمدرضا آقاجـانی

دریافت جزوات اردوی نوروزی 93

جزوات اردوی نوروزی 92


پاورپوینت های شیمی . ویژه ی کنکوری ها

6 نظر

پاورپوینت های شیمی 3 مهندس آقاجانی. ویژه ی کنکوری ها

دانلود (استوکیومتری : موازنه + انواع واکنش ها)

دانلود (استوکیومتری : فرمول تجربی)

پاورپوینت های شیمی پیش مهندس آقاجانی . ویژه ی کنکوری ها

دانلود (مسائل سرعت)

دانلود (مسائل سرعت)

دانلود (مسائل سرعت)

دانلود (مسائل سرعت)

دانلود (مسائل سرعت)

دانلود (قانون سرعت)

دانلود (قانون سرعت)

دانلود (قانون سرعت)

دانلود (قانون سرعت)

دانلود (انرژی فعال سازی)

دانلود (عوامل موثر بر تعادل)

دانلود (همه ی واکنش های تعادل)

 


آزمون های کلاسی شیمی کنکور مهندس آقاجانی

بدون نظر

آزمون شماره 1 – شیمی پیش (سینتیک)

آزمون شماره ی 2 – شیمی 3 (استوکیومتری)

آزمون شماره ی 3 -شیمی پیش (تعادل)

آزمون شماره ی 4 – جامع شیمی ٣


سوالات تستی و تشریحی شیمی پیش 1 + پاسخ های تشریحی

6 نظر

رمـزدار (فقط ویژه ی دانش آموزان کلاس ها)

 بخش 2 : تعادل شیمیایی [192 پرسش با پاسخ تشریحی]

 قسمت اول —> مفاهیم تعادل

 قسمت دوم —> ثابت تعادل K و تفسیر آن

 قسمت سوم —> مسائل ثابت تعادل K

 قسمت چهارم —> خارج قسمت واکنش Q

قسمت پنجم —> عوامل موثر بر تعادل

قسمت ششم —> فرایند هابر

 

بخش 1 : سینتیک شیمیایی [246 پرسش با پاسخ تشریحی]

 قسمت اول —> مفاهیم سینتیک – مسائل سرعت

قسمت دوم —> نمودارهای “غلظت – زمان” – مسائل سرعت

قسمت سوم —> عوامل موثر بر سرعت

قسمت چهارم —> نظریه های سینتیک

قسمت پنجم —> واکنش های یک مرحله ای

قسمت ششم —> واکنش های چند مرحله ای

قسمت هفتم —> معادله ی سرعت

قسمت هشتم —> اثر کاتالیزگر

 مسئول سایت


آزمون های کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)، پیش دانشگاهی، سال 92

بدون نظر

   

………………………………………………………………………………………………………………………..

آزمون های سال 93

جزوات شیمی کنکور

آزمون 8 : 11 بهمن 92

سوم : کل کتاب

دوم : کل کتاب

……………………………………………………………………………………………………………………….. (ادامه…)


ارزیابی آزمون 8 آذر قلم چی ویژه ی کنکوری ها

بدون نظر

این آزمون را چند زدید ؟؟ چند باید می زدید !

 تحلیل سوالات شیمی پیش

 تحلیل سوالات شیمی پایه