1392 آوریل

سايت آموزشي مهندس محمدرضا آقاجانی

مولف و مدرس شیمی کنکور

Archive for تیر ۱۳۹۲

- نکات جمع بندی شیمی کنکور

- پیش بینی سوالات شیمی کنکور سراسری ۹۲ (سوالات احتمالی برای کنکور)

- پاسخ کامل تستی تشریحی سوالات مهم کنکور خارج از کشور تجربی ۹۱

شیمی ۲ :

 

شیمی ۳ :

 

شیمی پیش :

 

 

انواع غلظت

سوالات و پاسخ تستی تشریحی مبحث انواع غلظت ویژه ی کنکوری ها

تمامی سوالات کنکورهای ریاضی و تجربی داخل و خارج از کشور سال های ۸۵ تا ۹۱

دانلود کنید :

 

 

+ جزوه ی انواع غلظت