ويژه كنكوري ها، سال دومي ها و المپيادي ها شرح مفصل گروههاي عاملي: برای خرید فایل ویژه داوطلبان کنکور 96 برروی اینجا کلیلک کنید. قیمت فایل در این بازه : 3000 تومان الكل، اتر، كتون، آلدهيد، استر، اسيد، آميد و آمين متانول، اتانول، هگزانول، نام گذاري الكل ها، انواع الكل، دي متيل اتر، دي اتيل […]

 اين فايل ارشمند رايگان نيست برای خرید فایل ویژه داوطلبان کنکور 96 برروی اینجا کلیلک کنید. قیمت فایل در این بازه : 5000 تومان     . حتما ميدونين كه در غالب سوالات كنكور سراسري (اگر نگيم همه)، طراح محترم! معادله واكنش رو به شما نميده و مسيوليت اين كار خطير! رو ميذاره به دوش […]

ویدئوهای آموزشی صفر تا صد شیمی 3 امتحان نهایی را بطور رایگان از اینجا ببینید. (کلیک کنید) . بخش 3 – محلول ها  مفاهیم اولیه ی محلول ها  دانلود فیلم آموزش نکات چرا محلول ها بوجود می آیند؟ (عوامل موثر در انحلال خودبه خودی مواد)  دانلود فیلم قسمت اول – تشابه نیروهای بین مولکولی 1hr & 30min […]

ویدئوهای آموزشی صفر تا صد شیمی 3 امتحان نهایی را بطور رایگان از اینجا ببینید. (کلیک کنید) مفاهیم اولیه ی ترمودینامیک  دانلود فیلم آموزش نکات  مسائل ظرفیت گرمایی  دانلود فیلم آموزش نکات انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک  دانلود فیلم آموزش نکات  برخی از تغییر آنتالپی های مهم  دانلود فیلم آموش نکات (کلیک کنید)  دانلود […]

       برای دانلود این اپلیکیشن به کندو – مارکت – کافه بازار – اپینیک – موبوگینی – پلاتزا مراجعه کنید. از این هفته می توانید اپلیکیشن “صفر تا صد شیمی سوم دبیرستان” را از مارکت کافه بازار برروی گوشی های اندروید نصب نمایید: کافه بازار –> جستجوی “صفر تا صد شیمی سوم دبیرستان” –> دانلود

Instagram

بایگانی برای سپتامبر, 2015

تیزر تلویزیونی آموزشگاه کنکور کاد

7 نظر


آموزش شیمی پیش دانشگاهی 1 – مهندس آقاجانی

117 نظر

td47_chemistry

تدریس منطبق با این کتاب است.

.

دانلود پاسخ تشريحي تست هاي دوپينگ بخش سينتيك شيميايي كتاب شيمي پيش دانشگاهي١

.

می توانید دانش آموز کنکوری کلاسهای شیمی مهندس آقاجانی باشید :

 فصل اول : سینتیک شیمیایی

.


جلسه اول

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : آموزش نکات مفاهیم و مسائل سرعت) 

کلمات کلیدی : نمودار مول،  زمان – نمودار غلظت، زمان – سرعت مصرف یا تولید یک ماده در واکنش – حفظ کردن جرم مولی های معروف – یادآوری روابط استوکیومتری یک ماده – یادآوری روابط استوکیومتری واکنش

صفحه 13 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 

 


جلسه دوم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : ادامه آموزش نکات مفاهیم و مسائل سرعت – حل تست های موضوعی) 

کلمات کلیدی : سه رابطه ی طلایی – رابطه ی سرعت دو ماده در واکنش – سرعت واکنش – حل تست های موضوعی شماره 2 و 7 و 10 

صفحات 13 – 14 – 15 – 16 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه سوم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل تست های موضوعی و تکمیلی)

کلمات کلیدی : حل تست های موضوعی شماره 24 و 26 و 9 و 15 – حل تست های تکمیلی شماره 12 و 25)

صفحات 20 – 16 – 17 – 65 – 66 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه چهارم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل تست های تکمیلی) 

کلمات کلیدی : حل تست های تکمیلی شماره 25 و 17 و 5 – شیب نمودار غلظت، زمان – سرعت واکنش دهنده و فراورده با گذشت زمان)

صفحات 66 – 64 – 62 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه پنجم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : قانون سرعت) 

کلمات کلیدی : یکای ثابت سرعت – حل تست موضوعی 43 – حل 2 تست آزمون کلاسی از مبحث مسایل سینتیک

صفحات 26 – 31 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه ششم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل مسایل قانون سرعت) 

کلمات کلیدی : حل تست های تکمیلی شماره 57 – 56 – 62 – حل تست های موضوعی شماره 40 – واکنش بنیادی – تست های تکمیلی 55 و 51 و 52

صفحات 71 – 72 – 30 – 70 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه هفتم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : نظریه های سینتیک شیمیایی) 

کلمات کلیدی : نظریه برخورد – نظریه حالت گذار – رابطه سطح انرژی با پایداری – واکنش های گرماده و گرماگیر – تعیین آنتالپی واکنش با استفاده از آنتالپی تشکیل مواد – انرژی فعال سازی – حالت گذار (پیچیده فعال) – انرژی پیوندی واکنش دهنده ها و فراورده ها – حل تست موضوعی 51 

صفحات 34 تا 38 و 39 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه هشتم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل تست های موضوعی) 

کلمات کلیدی : حل تست های موضوعی شماره 52 – 54 – 55 – 60 – 61 – 62 – 68 – 71 – بررسی عوامل موثر بر خودبه خودی انجام شدن واکنش

صفحات 39 – 40 – 41 – 43 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه نهم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : ) 

کلمات کلیدی : آزمون سه سواله از مبحث قانون سرعت و مسایل سینتیک – نکات استوکیومتری یک ماده


جلسه دهم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل تست های دوپینگ) 

کلمات کلیدی : حل تست های تکمیلی شماره 1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8

صفحات 62 – 63 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه یازدهم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل تست های دوپینگ) 

کلمات کلیدی : حل تست های تکمیلی شماره 11 – 17 – 22 – 26 – 28 – 37 – 38 – 42

صفحات 63 – 64 – 66 – 67 – 68 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


فصل دوم : تعادل شیمیایی


جلسه اول

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : مفاهیم اولیه تعادل) 

کلمات کلیدی : واکنش برگشت ناپذیر – واکنش برگشت پذیر – سوختن متان – سوختن اتانول – واکنش تعادلی – نمک آب پوشیده – تعادل های فیزیکی و شیمیایی – واکنش گوگرد دی اکسید و اکسیژن و تشکیل گوگرد تری اکسید – سرعت سنج – انواع تعادل : همگن و ناهمگن

صفحات 96 تا 105 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 


جلسه دوم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : ثابت تعادل k – نوع اول مسایل ثابت تعادل) 

کلمات کلیدی : ثابت تعادل – یکای ثابت تعادل – حل مثال 1 و 2 صفحه 107 کتاب – حل تست های موضوعی شماره 5 – 18 –

تکلیف : حل تست های موضوعی 5 – 13 – 16 – 22 – 27 – 18 – 24 – 29

صفحات 106 تا 109 – 117 – 121 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 


جلسه سوم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل مسایل نوع دوم ثابت تعادل k) 

کلمات کلیدی : حل تست های موضوعی 40 – 11 – 30 – 44 – 9

صفحات 117 تا 136 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 


جلسه چهارم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل مسایل نوع دوم ثابت تعادل k) 

کلمات کلیدی : حل تست دوپینگ شماره 40 – حل تست های موضوعی شماره 25 – 28 – 42 – 43 – 48 – 32

تکلیف : حل تست های موضوعی

صفحات 171 – 117 تا 136 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 

جلسه پنجم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : ) 

کلمات کلیدی :

صفحات  کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 

جلسه ششم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : تفسیر ثابت تعادل – خارج قسمت واکنش) 

کلمات کلیدی :

صفحات  کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 

جلسه هفتم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : ) 

کلمات کلیدی :

صفحات  کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 

جلسه هشتم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : عوامل موثر بر تعادل) 

کلمات کلیدی :

صفحات  کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 

جلسه نهم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : ) 

کلمات کلیدی :

صفحات  کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 

 


آموزش صفر تا صد شیمی 2 کنکور (مهندس آقاجانی)

107 نظر

td47_chemistry

قابل استفاده برای داوطلبان کنکور و نيز دانش آموزان سال دوم مدارس نمونه و استعدادهای درخشانمباحث تدریس شده در هر جلسه :

در حال بروز رسانی …

براي مشاهده بر روي هر جلسه كليك كنيد:

جلسه اول (مبحث تدریس شده : جدول تناوبی)

مطابق با صفحه  کتاب کلاس صفر تا صد شیمی

جدول تناوبی خوانی به روش محمدرضا آقاجانی – گروه های اصلی (A) گروه های فرعی (واسطه) (B) – گروه 1 (فلزهای قلیایی) : لیتیم سدیم پتاسیم روبیدیم سزیم فرانسیم – گروه 2 (فلزهای قلیایی خاکی) : برلیوم منیزیم کلسیم استرانسیم باریم رادیم – گروه 17 (هالوژن ها) : فلوئور کلر برم ید استاتین – گروه 18 (گازهای نجیب) : هلیم نئون آرگون کریپتون زنون رادون – عدداتمی : 2 ، 10 ، 18 ، 36 ، 54 ، 86 – گروه 13 : بور آلومینیوم – گروه 14 : کربن سیلیسیم – گروه 15 : نیتروژن فسفر – گروه 16 : اکسیژن گوگرد – گروه های واسطه 3 تا 12 – اسکاندیم تیتانیوم وانادیوم کروم منگنز آهن کبالت نیکل مس روی – استثناهای رسم آرایش الکترونی : کروم24 مس29 مولیبدن42 نقره 47 – گروه 12 : روی کادمیم جیوه – لانتانیدها : 57 تا 70 – اکتنیدها : 89 تا 102 – اورانیوم92

تست های حل شده :

دانلود فايل جمع بندي نكات جدول تناوبي – به همت خانم سميرا احمد كلهري

جلسه 2 (مبحث تدریس شده : جدول تناوبی و فرمول نویسی)

مطابق با صفحات کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

یون های تک اتمی – یون های گروه 1 (یک بار مثبت) – گروه 2 (دو بار مثبت) – گروه 13 (سه بار مثبت) گروه 17 (یک بار منفی) – گروه 16 (دو بار منفی) – گروه 15 (سه بار منفی) – فلوئورید کلرید برمید یدید – اکسید سولفید – نیترید فسفید – یون فلزهای واسطه – کرومو کرومیک – فرو فریک – کوپرو کوپریک – استانو استانیک – فرمول آلومینیوم اکسید – فرمول آلومینیوم نیترید

یون های چنداتمی : نیترات نیتریت – نیترید – کربنات – سولفات سولفیت – سولفید – فسفات – فسفید – هیدروکسید – سیانید – آزید – سدیم آزید – پراکسید – کاربید – آمونیوم – منگنات پرمنگنات – کرومات دی کرومات – هیپوکلریت کلریت کلرات پرکلرات – هیپوبرمیت برمیت برمات پربرمات – هیپویدیت یدیت یدات پریدات – هیدروژن کربنات – هیدروژن سولفات – هیدروژن فسفات – دی هیدروژن فسفات – فرمول آلومینیوم سولفات – فرمول آمونیوم دی کرومات – همه ی سوالاتی که یک طراح در مورد فرمول شیمیایی یک ترکیب یونی می تواند بپرسد : تعداد اتم ها – تعداد عنصرها – نسبت شمار آنیون به کاتیون و بالعکس – ترکیب یونی چندتایی –

تست های حل شده :

جلسه 3 (مبحث تدریس شده : فرمول نویسی)

مطابق با صفحات کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

مـرور و تکرار نکات جلسه قبل – حفظ کردن جدول تناوبی و یون های تک اتمی و چنداتمی (تا دقیقه 32)

تست حل شده :

کربوکسیلیک اسید منهای هیدروژن اسیدی = کربوکسیلات

نام گروه های عاملی (الکل – اتر – کتون – آلدهید – استر – کربوکسیلیک اسید – آمید – آمین)

کربوکسیلیک اسیدها – کربوکسیل – متانوییک اسید (فرمیک اسید) (HCOOH) – اتانوییک اسید (استیک اسید) (CH3COOH)

یون کربوکسیلات – یون متانوات (فرمات) – یون اتانوات (استات) – فرمول روی استات

تست های حل شده :

جلسه 4 (مبحث تدریس شده : شیمی آلی)

مطابق با صفحات کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

آزمون (شامل 5 تست) از تاریخچه نظریه های اتمی (5 دقیقه اول کلاس)

شیمی آلی – هیدروکربن ها – هیدروکربن های سیرشده و سیرنشده – آلکان ها – آلکن ها – آلکین ها – متان اتان پروپان بوتان پنتان هگزان هپتان اوکتان نونان دکان – ساده ترین آلکن = اتن (اتیلن) – ساده ترین آلکین = اتین (استیلن) – بوتان راست زنجیر – بوتان شاخه دار – ایزومر (هم پار) = فرمول مولکولی یکسان اما فرمول ساختاری متفاوت – فرمول عمومی آلکان ها ، آلکن ها و آلکین ها – گروه آلکیل – متیل (CH3) – اتیل (C2H5) یا (CH2CH3) – پروپیل (CH2CH2CH3) – ایزوپروپیل (CH3CHCH3) – دودسیل – سدیم دودسیل بنزن سولفونات

جلسه 5 (مبحث تدریس شده : گروه های عاملی)

مطابق با صفحات کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

در یک نگاهِ گروه های عاملی – الکل (هیدروکسیل) (OH-) – اتر (-O-) – کتون (کربونیل) (-CO-) – آلدهید (CHO-) – استر (-COO-) – کربوکسیلیک اسید (کربوکسیل) (COOH-) – آمید – آمین – متیل آمین – دی متیل آمین – تری متیل آمین (بوی بد ماهی فاسد شده) – فرمول عمومی الکل ها و اترها – فرمول عمومی کتون ها و آلدهیدها – فرمول عمومی استرها و اسیدها – شرح مفصل گروه عاملی هیدروکسیل (الکل ها) – متانول (متیل الکل) (الکل چوب) – اتانول (اتیل الکل) (الکل میوه) –

جلسه 6 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 7 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 8 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 9 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 10 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 11 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 12 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 13 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 14 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 16 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 17 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 18 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 19 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 20 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 21 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 22 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 23 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 24 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 25 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 26 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 27 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 28 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 29 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 30 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 31 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 32 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 33 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 34 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2


پاسخنامه كليدي جزوات كلاسهاي شيمي كنكور ٩٥ استاد آقاجاني

12 نظر

آموزش :

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل نهم

دوپينگ :

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل نهم