ويژه كنكوري ها، سال دومي ها و المپيادي ها شرح مفصل گروههاي عاملي: برای خرید فایل ویژه داوطلبان کنکور 96 برروی اینجا کلیلک کنید. قیمت فایل در این بازه : 3000 تومان الكل، اتر، كتون، آلدهيد، استر، اسيد، آميد و آمين متانول، اتانول، هگزانول، نام گذاري الكل ها، انواع الكل، دي متيل اتر، دي اتيل […]

 اين فايل ارشمند رايگان نيست برای خرید فایل ویژه داوطلبان کنکور 96 برروی اینجا کلیلک کنید. قیمت فایل در این بازه : 5000 تومان     . حتما ميدونين كه در غالب سوالات كنكور سراسري (اگر نگيم همه)، طراح محترم! معادله واكنش رو به شما نميده و مسيوليت اين كار خطير! رو ميذاره به دوش […]

. بخش 3 – محلول ها  مفاهیم اولیه ی محلول ها  دانلود جزوه  دانلود فیلم آموزش نکات چرا محلول ها بوجود می آیند؟ (عوامل موثر در انحلال خودبه خودی مواد)  دانلود جزوه  دانلود فیلم قسمت اول – تشابه نیروهای بین مولکولی 1hr & 30min  دانلود قسمت دوم : آنتالپی، آنتروپی، آب پوشی 50min محلول الکترولیت و غیرالکترولیت  دانلود […]

مفاهیم اولیه ی ترمودینامیک  دانلود جزوه  دانلود فیلم آموزش نکات  مسائل ظرفیت گرمایی  دانلود جزوه  دانلود فیلم آموزش نکات انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک  دانلود جزوه  دانلود فیلم آموزش نکات  برخی از تغییر آنتالپی های مهم  دانلود فیلم آموش نکات (کلیک کنید)  دانلود فیلم حل مثال برای سومی ها (کلیک کنید)  دانلود فیلم حل […]

       برای دانلود این اپلیکیشن به کندو – مارکت – کافه بازار – اپینیک – موبوگینی – پلاتزا مراجعه کنید. از این هفته می توانید اپلیکیشن “صفر تا صد شیمی سوم دبیرستان” را از مارکت کافه بازار برروی گوشی های اندروید نصب نمایید: کافه بازار –> جستجوی “صفر تا صد شیمی سوم دبیرستان” –> دانلود

Instagram

بایگانی برای سپتامبر, 2015

تیزر تلویزیونی آموزشگاه کنکور کاد

7 نظر


آموزش شیمی پیش دانشگاهی 1 – مهندس آقاجانی

108 نظر

photo_2016-07-06_13-52-28

تدریس منطبق با این کتاب است :

image

.

تلفن مرکز پخش انتشارات بیست :
66410000
44297900

.

دانلود پاسخ تشريحي تست هاي دوپينگ بخش سينتيك شيميايي كتاب شيمي پيش دانشگاهي١ انتشارات بيست

دانلود کلید تست های موضوعی بخش نهم – سینتیک شیمیایی

دانلود فايل دوم دوپينگ فصل سينتيك شيميايي

.

می توانید دانش آموز کنکوری کلاسهای شیمی مهندس آقاجانی باشید :

 فصل اول : سینتیک شیمیایی

.


جلسه اول

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : آموزش نکات مفاهیم و مسائل سرعت) 

کلمات کلیدی : نمودار مول،  زمان – نمودار غلظت، زمان – سرعت مصرف یا تولید یک ماده در واکنش – حفظ کردن جرم مولی های معروف – یادآوری روابط استوکیومتری یک ماده – یادآوری روابط استوکیومتری واکنش

صفحه 13 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 

 


جلسه دوم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : ادامه آموزش نکات مفاهیم و مسائل سرعت – حل تست های موضوعی) 

کلمات کلیدی : سه رابطه ی طلایی – رابطه ی سرعت دو ماده در واکنش – سرعت واکنش – حل تست های موضوعی شماره 2 و 7 و 10 

صفحات 13 – 14 – 15 – 16 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه سوم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل تست های موضوعی و تکمیلی)

کلمات کلیدی : حل تست های موضوعی شماره 24 و 26 و 9 و 15 – حل تست های تکمیلی شماره 12 و 25)

صفحات 20 – 16 – 17 – 65 – 66 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه چهارم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل تست های تکمیلی) 

کلمات کلیدی : حل تست های تکمیلی شماره 25 و 17 و 5 – شیب نمودار غلظت، زمان – سرعت واکنش دهنده و فراورده با گذشت زمان)

صفحات 66 – 64 – 62 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه پنجم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : قانون سرعت) 

کلمات کلیدی : یکای ثابت سرعت – حل تست موضوعی 43 – حل 2 تست آزمون کلاسی از مبحث مسایل سینتیک

صفحات 26 – 31 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه ششم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل مسایل قانون سرعت) 

کلمات کلیدی : حل تست های تکمیلی شماره 57 – 56 – 62 – حل تست های موضوعی شماره 40 – واکنش بنیادی – تست های تکمیلی 55 و 51 و 52

صفحات 71 – 72 – 30 – 70 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه هفتم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : نظریه های سینتیک شیمیایی) 

کلمات کلیدی : نظریه برخورد – نظریه حالت گذار – رابطه سطح انرژی با پایداری – واکنش های گرماده و گرماگیر – تعیین آنتالپی واکنش با استفاده از آنتالپی تشکیل مواد – انرژی فعال سازی – حالت گذار (پیچیده فعال) – انرژی پیوندی واکنش دهنده ها و فراورده ها – حل تست موضوعی 51 

صفحات 34 تا 38 و 39 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه هشتم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل تست های موضوعی) 

کلمات کلیدی : حل تست های موضوعی شماره 52 – 54 – 55 – 60 – 61 – 62 – 68 – 71 – بررسی عوامل موثر بر خودبه خودی انجام شدن واکنش

صفحات 39 – 40 – 41 – 43 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه نهم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : ) 

کلمات کلیدی : آزمون سه سواله از مبحث قانون سرعت و مسایل سینتیک – نکات استوکیومتری یک ماده


جلسه دهم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل تست های دوپینگ) 

کلمات کلیدی : حل تست های تکمیلی شماره 1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8

صفحات 62 – 63 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه یازدهم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل تست های دوپینگ) 

کلمات کلیدی : حل تست های تکمیلی شماره 11 – 17 – 22 – 26 – 28 – 37 – 38 – 42

صفحات 63 – 64 – 66 – 67 – 68 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


فصل دوم : تعادل شیمیایی


جلسه اول

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : مفاهیم اولیه تعادل) 

کلمات کلیدی : واکنش برگشت ناپذیر – واکنش برگشت پذیر – سوختن متان – سوختن اتانول – واکنش تعادلی – نمک آب پوشیده – تعادل های فیزیکی و شیمیایی – واکنش گوگرد دی اکسید و اکسیژن و تشکیل گوگرد تری اکسید – سرعت سنج – انواع تعادل : همگن و ناهمگن

صفحات 96 تا 105 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 


جلسه دوم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : ثابت تعادل k – نوع اول مسایل ثابت تعادل) 

کلمات کلیدی : ثابت تعادل – یکای ثابت تعادل – حل مثال 1 و 2 صفحه 107 کتاب – حل تست های موضوعی شماره 5 – 18 –

تکلیف : حل تست های موضوعی 5 – 13 – 16 – 22 – 27 – 18 – 24 – 29

صفحات 106 تا 109 – 117 – 121 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 


جلسه سوم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل مسایل نوع دوم ثابت تعادل k) 

کلمات کلیدی : حل تست های موضوعی 40 – 11 – 30 – 44 – 9

صفحات 117 تا 136 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 


جلسه چهارم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل مسایل نوع دوم ثابت تعادل k) 

کلمات کلیدی : حل تست دوپینگ شماره 40 – حل تست های موضوعی شماره 25 – 28 – 42 – 43 – 48 – 32

تکلیف : حل تست های موضوعی

صفحات 171 – 117 تا 136 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 

جلسه پنجم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : ) 

کلمات کلیدی :

صفحات  کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 

جلسه ششم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : تفسیر ثابت تعادل – خارج قسمت واکنش) 

کلمات کلیدی :

صفحات  کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 

جلسه هفتم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : ) 

کلمات کلیدی :

صفحات  کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 

جلسه هشتم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : عوامل موثر بر تعادل) 

کلمات کلیدی :

صفحات  کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 

جلسه نهم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : ) 

کلمات کلیدی :

صفحات  کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 

 


آموزش صفر تا صد شیمی 2 کنکور (مهندس آقاجانی)

103 نظر

photo_2016-07-06_13-52-28

قابل استفاده برای داوطلبان کنکور و نيز دانش آموزان سال دوم مدارس نمونه و استعدادهای درخشان

در حال بروز رسانی …


 تدريس بر مبناي كتاب صفر تاصد شيمي ٢ انتشارات بيست صورت گرفته است،،،

 کتاب صفر تا صد شیمی 2 کنکور مهندس آقاجانی (شامل آموزش – تست های موضوعی و تست های تکمیلی (دوپینگ کن)) را از مجموعه کتاب های “کتاب کلاس” از انتشارات بیست

تلفن مرکز پخش انتشارات بیست :

66410000

44297900

IMG_20150928_191616


مباحث تدریس شده در هر جلسه :

در حال بروز رسانی …

براي مشاهده بر روي هر جلسه كليك كنيد:

جلسه اول (مبحث تدریس شده : جدول تناوبی)

مطابق با صفحه  کتاب کلاس صفر تا صد شیمی

جدول تناوبی خوانی به روش محمدرضا آقاجانی – گروه های اصلی (A) گروه های فرعی (واسطه) (B) – گروه 1 (فلزهای قلیایی) : لیتیم سدیم پتاسیم روبیدیم سزیم فرانسیم – گروه 2 (فلزهای قلیایی خاکی) : برلیوم منیزیم کلسیم استرانسیم باریم رادیم – گروه 17 (هالوژن ها) : فلوئور کلر برم ید استاتین – گروه 18 (گازهای نجیب) : هلیم نئون آرگون کریپتون زنون رادون – عدداتمی : 2 ، 10 ، 18 ، 36 ، 54 ، 86 – گروه 13 : بور آلومینیوم – گروه 14 : کربن سیلیسیم – گروه 15 : نیتروژن فسفر – گروه 16 : اکسیژن گوگرد – گروه های واسطه 3 تا 12 – اسکاندیم تیتانیوم وانادیوم کروم منگنز آهن کبالت نیکل مس روی – استثناهای رسم آرایش الکترونی : کروم24 مس29 مولیبدن42 نقره 47 – گروه 12 : روی کادمیم جیوه – لانتانیدها : 57 تا 70 – اکتنیدها : 89 تا 102 – اورانیوم92

تست های حل شده :

دانلود فايل جمع بندي نكات جدول تناوبي – به همت خانم سميرا احمد كلهري

جلسه 2 (مبحث تدریس شده : جدول تناوبی و فرمول نویسی)

مطابق با صفحات کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

یون های تک اتمی – یون های گروه 1 (یک بار مثبت) – گروه 2 (دو بار مثبت) – گروه 13 (سه بار مثبت) گروه 17 (یک بار منفی) – گروه 16 (دو بار منفی) – گروه 15 (سه بار منفی) – فلوئورید کلرید برمید یدید – اکسید سولفید – نیترید فسفید – یون فلزهای واسطه – کرومو کرومیک – فرو فریک – کوپرو کوپریک – استانو استانیک – فرمول آلومینیوم اکسید – فرمول آلومینیوم نیترید

یون های چنداتمی : نیترات نیتریت – نیترید – کربنات – سولفات سولفیت – سولفید – فسفات – فسفید – هیدروکسید – سیانید – آزید – سدیم آزید – پراکسید – کاربید – آمونیوم – منگنات پرمنگنات – کرومات دی کرومات – هیپوکلریت کلریت کلرات پرکلرات – هیپوبرمیت برمیت برمات پربرمات – هیپویدیت یدیت یدات پریدات – هیدروژن کربنات – هیدروژن سولفات – هیدروژن فسفات – دی هیدروژن فسفات – فرمول آلومینیوم سولفات – فرمول آمونیوم دی کرومات – همه ی سوالاتی که یک طراح در مورد فرمول شیمیایی یک ترکیب یونی می تواند بپرسد : تعداد اتم ها – تعداد عنصرها – نسبت شمار آنیون به کاتیون و بالعکس – ترکیب یونی چندتایی –

تست های حل شده :

جلسه 3 (مبحث تدریس شده : فرمول نویسی)

مطابق با صفحات کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

مـرور و تکرار نکات جلسه قبل – حفظ کردن جدول تناوبی و یون های تک اتمی و چنداتمی (تا دقیقه 32)

تست حل شده :

کربوکسیلیک اسید منهای هیدروژن اسیدی = کربوکسیلات

نام گروه های عاملی (الکل – اتر – کتون – آلدهید – استر – کربوکسیلیک اسید – آمید – آمین)

کربوکسیلیک اسیدها – کربوکسیل – متانوییک اسید (فرمیک اسید) (HCOOH) – اتانوییک اسید (استیک اسید) (CH3COOH)

یون کربوکسیلات – یون متانوات (فرمات) – یون اتانوات (استات) – فرمول روی استات

تست های حل شده :

جلسه 4 (مبحث تدریس شده : شیمی آلی)

مطابق با صفحات کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

آزمون (شامل 5 تست) از تاریخچه نظریه های اتمی (5 دقیقه اول کلاس)

شیمی آلی – هیدروکربن ها – هیدروکربن های سیرشده و سیرنشده – آلکان ها – آلکن ها – آلکین ها – متان اتان پروپان بوتان پنتان هگزان هپتان اوکتان نونان دکان – ساده ترین آلکن = اتن (اتیلن) – ساده ترین آلکین = اتین (استیلن) – بوتان راست زنجیر – بوتان شاخه دار – ایزومر (هم پار) = فرمول مولکولی یکسان اما فرمول ساختاری متفاوت – فرمول عمومی آلکان ها ، آلکن ها و آلکین ها – گروه آلکیل – متیل (CH3) – اتیل (C2H5) یا (CH2CH3) – پروپیل (CH2CH2CH3) – ایزوپروپیل (CH3CHCH3) – دودسیل – سدیم دودسیل بنزن سولفونات

جلسه 5 (مبحث تدریس شده : گروه های عاملی)

مطابق با صفحات کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

در یک نگاهِ گروه های عاملی – الکل (هیدروکسیل) (OH-) – اتر (-O-) – کتون (کربونیل) (-CO-) – آلدهید (CHO-) – استر (-COO-) – کربوکسیلیک اسید (کربوکسیل) (COOH-) – آمید – آمین – متیل آمین – دی متیل آمین – تری متیل آمین (بوی بد ماهی فاسد شده) – فرمول عمومی الکل ها و اترها – فرمول عمومی کتون ها و آلدهیدها – فرمول عمومی استرها و اسیدها – شرح مفصل گروه عاملی هیدروکسیل (الکل ها) – متانول (متیل الکل) (الکل چوب) – اتانول (اتیل الکل) (الکل میوه) –

جلسه 6 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 7 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 8 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 9 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 10 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 11 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 12 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 13 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 14 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 16 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 17 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 18 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 19 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 20 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 21 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 22 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 23 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 24 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 25 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 26 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 27 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 28 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 29 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 30 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 31 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 32 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 33 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 34 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2


پاسخنامه كليدي جزوات كلاسهاي شيمي كنكور ٩٥ استاد آقاجاني

12 نظر

آموزش :

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل نهم

دوپينگ :

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل نهم