. بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری ……………………………………………………………………………………………………………………….. [جلسه اول - یادآوری از شیمی 2 - فرمول نویسی و هیدروکربن ها] دانلود فیلم دانلود جـزوه ……………………………………………………………………………………………………………………….. [جلسه دوم - موازنه واکنش های شیمیایی] مطابق صفحات 1 تا 5 کتاب درسی دانلود فیلم دانلود جـزوه ……………………………………………………………………………………………………………………….. [جلسه سوم - انواع واکنش های شیمیایی + شناسایی [...]

آزمون های سال سوم قلم چی : قبل از آزمون 25 مهر بخوانید قبل از آزمون 9 آبان بخوانید قبل از آزمون 23 آبان بخوانید قبل از آزمون 7 آذر بخوانید . آزمون های سال سوم گاج : به زودی …

توسط محمدرضا آقاجـانی برای اولین بار در کشور       . ٤٦ تست سينتيك آزمون هاي تابستان كانون با پاسخ هاي آموزشي تست های طبقه بندی شده سینتک – گزینه دو – با پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده تعادل – گزینه دو – با پاسخ تشریحی آزمون جامع تعاونی سازمان سنجش (2 خرداد [...]

برای دانلود کلیک کنید

آزمون های آزمایشی تعاونی سازمان سنجش (سال تحصیلی 92 – 91)

    

………………………………………………………………………………………………………………………..

سوالات آزمون شماره ی 1 تعاونی سنجش (آبان 91)

………………………………………………………………………………………………………………………..

سوالات آزمون شماره ی 2 تعاونی سنجش (آذر 91)

 
………………………………………………………………………………………………………………………..

سوالات آزمون شماره ی 3 تعاونی سنجش (دی 91)

دیدگاه خود را به ما بگویید.