♦ ♦ ♦ نام آموزشگاه : پسرانه ی یوسف (آریاشهر)

♦ ♦ ♦ مبحث آزمون : موازنه ی واکنش های شیمیایی + انواع واکنش های شیمیایی

♦ ♦ ♦ تعداد سوالات : ۲۰

♦ ♦ ♦ تاریخ برگزاری : ۱ مرداد ۹۱

مرسی بچه های آموزشگاه یوسف

میانگین کلاس : ۵۲ درصد

 

1* سید امیررضا میری  ۸۰٪  (۱۷ درست – ۳ غلط – ۰ نزده) NUMBER ONE

2* سعید فردوسی  ۷۵٪  (۱۶ درست – ۳ غلط – ۱ نزده)

۳* ابراهیم خردمند  ۷۳٪  (۱۵ درست – ۱ غلط – ۴ نزده)

۴* امیر صبوری  ۷۰٪  (۱۵ درست – ۳ غلط – ۲ نزده)

۵* یاشار مرادآبادی  ۶۸٪  (۱۴ درست – ۱ غلط – ۵ نزده)

۵* محمد یغموری  ۶۸٪  (۱۴ درست – ۱ درست – ۵ نزده)

۷* همایون انصاریان  ۶۶٪  (۱۵ درست – ۵ غلط – ۰ نزده)

۷* محمدجواد صفدری  ۶۶٪  (۱۴ درست – ۲ غلط – ۴ نزده)

۷* میلاد موسوی  ۶۶٪  (۱۴ درست – ۲ غلط – ۴ نزده)

۱۰* عباس شش خان  ۶۳٪  (۱۴ درست – ۴ درست – ۲ نزده)

۱۰* احسان عسگری  ۶۳٪  (۱۴ درست – ۴ غلط – ۲ نزده)

۱۲* سجاد حجتی  ۶۱٪  (۱۴ درست – ۵ غلط – ۱ نزده)

۱۳* نیما ابوالفتحی  ۶۰٪  (۱۴ درست – ۶ غلط – ۰ نزده)

۱۳* مهدی نادری  ۶۰٪  (۱۴ درست – ۶ غلط – ۰ نزده)

۱۳* علی مرزدار  ۶۰٪  (۱۳ درست – ۳ غلط – ۴ نزده)

۱۶* پیمان ستاری  ۵۶٪  (۱۳ درست – ۵ غلط – ۲ نزده)

۱۷* محمدرضا محمدی  ۵۶٪  (۱۳ درست – ۵ غلط – ۲ نزده)

۱۸* شهاب براتی  ۵۵٪  (۱۳ درست – ۶ غلط – ۱ نزده)

۱۹* احسان رستمی  ۵۱٪  (۱۱ درست – ۲ غلط – ۷ نزده)

۲۰* سیاوش غیبی  ۵۰٪  (۱۱ درست – ۳ غلط – ۶ نزده)

۲۰* مهدی معقول  ۵۰٪  (۱۲ درست – ۶ غلط – ۲ نزده)

۲۲* امین علیزاده  ۴۶٪  (۱۰ درست – ۲ غلط – ۸ نزده)

۲۲* علی فوقانی  ۴۶٪  (۱۰ درست – ۲ غلط – ۸ نزده)

۲۴* امیررضا اکبری  ۴۵٪  (۱۰ درست – ۳ غلط – ۷ نزده)

۲۴* آرمان حیدری  ۴۵٪  (۱۰ درست – ۳ غلط – ۷ نزده)

۲۶* احمد قیم  ۴۳٪  (۱۰ درست – ۴ غلط – ۶ نزده)

۲۷* رسول نقی لو  ۳۸٪  (۹ درست – ۴ غلط – ۷ نزده)

۲۸* محمداحسان مرادی  ۳۵٪  (۹ درست – ۶ غلط – ۵ نزده)

۲۹* پوریا اصلانی  ۳۳٪  (۸ درست – ۴ غلط – ۸ نزده)

۲۹* فرهاد فرساد نیکو  ۳۳٪  (۱۳ درست – ۳ غلط – ۴ نزده)

۳۱* مسعود حفیظی  ۳۱٪  (۷ درست – ۲ غلط – ۱۱ نزده)

۳۲* پیمان قائدامینی  ۲۶٪  (۶ درست – ۲ غلط – ۱۲ نزده)

۳۳* حسین ابراهیم خانی  ۱۸٪  (۴ درست – ۱ غلط – ۱۵ نزده)

۳۳* مهدی اسماعیلی  ۱۸٪  (۵ درست – ۴ غلط – ۱۱ نزده)