ويژه كنكوري ها، سال دومي ها و المپيادي ها شرح مفصل گروههاي عاملي: برای خرید فایل ویژه داوطلبان کنکور 96 برروی اینجا کلیلک کنید. قیمت فایل در این بازه : 3000 تومان الكل، اتر، كتون، آلدهيد، استر، اسيد، آميد و آمين متانول، اتانول، هگزانول، نام گذاري الكل ها، انواع الكل، دي متيل اتر، دي اتيل […]

 اين فايل ارشمند رايگان نيست برای خرید فایل ویژه داوطلبان کنکور 96 برروی اینجا کلیلک کنید. قیمت فایل در این بازه : 5000 تومان     . حتما ميدونين كه در غالب سوالات كنكور سراسري (اگر نگيم همه)، طراح محترم! معادله واكنش رو به شما نميده و مسيوليت اين كار خطير! رو ميذاره به دوش […]

ویدئوهای آموزشی صفر تا صد شیمی 3 امتحان نهایی را بطور رایگان از اینجا ببینید. (کلیک کنید) . بخش 3 – محلول ها  مفاهیم اولیه ی محلول ها  دانلود فیلم آموزش نکات چرا محلول ها بوجود می آیند؟ (عوامل موثر در انحلال خودبه خودی مواد)  دانلود فیلم قسمت اول – تشابه نیروهای بین مولکولی 1hr & 30min […]

ویدئوهای آموزشی صفر تا صد شیمی 3 امتحان نهایی را بطور رایگان از اینجا ببینید. (کلیک کنید) مفاهیم اولیه ی ترمودینامیک  دانلود فیلم آموزش نکات  مسائل ظرفیت گرمایی  دانلود فیلم آموزش نکات انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک  دانلود فیلم آموزش نکات  برخی از تغییر آنتالپی های مهم  دانلود فیلم آموش نکات (کلیک کنید)  دانلود […]

       برای دانلود این اپلیکیشن به کندو – مارکت – کافه بازار – اپینیک – موبوگینی – پلاتزا مراجعه کنید. از این هفته می توانید اپلیکیشن “صفر تا صد شیمی سوم دبیرستان” را از مارکت کافه بازار برروی گوشی های اندروید نصب نمایید: کافه بازار –> جستجوی “صفر تا صد شیمی سوم دبیرستان” –> دانلود

Instagram

آموزش صفر تا صد شیمی 2 کنکور (مهندس آقاجانی)

td47_chemistry

قابل استفاده برای داوطلبان کنکور و نيز دانش آموزان سال دوم مدارس نمونه و استعدادهای درخشانمباحث تدریس شده در هر جلسه :

در حال بروز رسانی …

براي مشاهده بر روي هر جلسه كليك كنيد:

جلسه اول (مبحث تدریس شده : جدول تناوبی)

مطابق با صفحه  کتاب کلاس صفر تا صد شیمی

جدول تناوبی خوانی به روش محمدرضا آقاجانی – گروه های اصلی (A) گروه های فرعی (واسطه) (B) – گروه 1 (فلزهای قلیایی) : لیتیم سدیم پتاسیم روبیدیم سزیم فرانسیم – گروه 2 (فلزهای قلیایی خاکی) : برلیوم منیزیم کلسیم استرانسیم باریم رادیم – گروه 17 (هالوژن ها) : فلوئور کلر برم ید استاتین – گروه 18 (گازهای نجیب) : هلیم نئون آرگون کریپتون زنون رادون – عدداتمی : 2 ، 10 ، 18 ، 36 ، 54 ، 86 – گروه 13 : بور آلومینیوم – گروه 14 : کربن سیلیسیم – گروه 15 : نیتروژن فسفر – گروه 16 : اکسیژن گوگرد – گروه های واسطه 3 تا 12 – اسکاندیم تیتانیوم وانادیوم کروم منگنز آهن کبالت نیکل مس روی – استثناهای رسم آرایش الکترونی : کروم24 مس29 مولیبدن42 نقره 47 – گروه 12 : روی کادمیم جیوه – لانتانیدها : 57 تا 70 – اکتنیدها : 89 تا 102 – اورانیوم92

تست های حل شده :

دانلود فايل جمع بندي نكات جدول تناوبي – به همت خانم سميرا احمد كلهري

جلسه 2 (مبحث تدریس شده : جدول تناوبی و فرمول نویسی)

مطابق با صفحات کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

یون های تک اتمی – یون های گروه 1 (یک بار مثبت) – گروه 2 (دو بار مثبت) – گروه 13 (سه بار مثبت) گروه 17 (یک بار منفی) – گروه 16 (دو بار منفی) – گروه 15 (سه بار منفی) – فلوئورید کلرید برمید یدید – اکسید سولفید – نیترید فسفید – یون فلزهای واسطه – کرومو کرومیک – فرو فریک – کوپرو کوپریک – استانو استانیک – فرمول آلومینیوم اکسید – فرمول آلومینیوم نیترید

یون های چنداتمی : نیترات نیتریت – نیترید – کربنات – سولفات سولفیت – سولفید – فسفات – فسفید – هیدروکسید – سیانید – آزید – سدیم آزید – پراکسید – کاربید – آمونیوم – منگنات پرمنگنات – کرومات دی کرومات – هیپوکلریت کلریت کلرات پرکلرات – هیپوبرمیت برمیت برمات پربرمات – هیپویدیت یدیت یدات پریدات – هیدروژن کربنات – هیدروژن سولفات – هیدروژن فسفات – دی هیدروژن فسفات – فرمول آلومینیوم سولفات – فرمول آمونیوم دی کرومات – همه ی سوالاتی که یک طراح در مورد فرمول شیمیایی یک ترکیب یونی می تواند بپرسد : تعداد اتم ها – تعداد عنصرها – نسبت شمار آنیون به کاتیون و بالعکس – ترکیب یونی چندتایی –

تست های حل شده :

جلسه 3 (مبحث تدریس شده : فرمول نویسی)

مطابق با صفحات کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

مـرور و تکرار نکات جلسه قبل – حفظ کردن جدول تناوبی و یون های تک اتمی و چنداتمی (تا دقیقه 32)

تست حل شده :

کربوکسیلیک اسید منهای هیدروژن اسیدی = کربوکسیلات

نام گروه های عاملی (الکل – اتر – کتون – آلدهید – استر – کربوکسیلیک اسید – آمید – آمین)

کربوکسیلیک اسیدها – کربوکسیل – متانوییک اسید (فرمیک اسید) (HCOOH) – اتانوییک اسید (استیک اسید) (CH3COOH)

یون کربوکسیلات – یون متانوات (فرمات) – یون اتانوات (استات) – فرمول روی استات

تست های حل شده :

جلسه 4 (مبحث تدریس شده : شیمی آلی)

مطابق با صفحات کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

آزمون (شامل 5 تست) از تاریخچه نظریه های اتمی (5 دقیقه اول کلاس)

شیمی آلی – هیدروکربن ها – هیدروکربن های سیرشده و سیرنشده – آلکان ها – آلکن ها – آلکین ها – متان اتان پروپان بوتان پنتان هگزان هپتان اوکتان نونان دکان – ساده ترین آلکن = اتن (اتیلن) – ساده ترین آلکین = اتین (استیلن) – بوتان راست زنجیر – بوتان شاخه دار – ایزومر (هم پار) = فرمول مولکولی یکسان اما فرمول ساختاری متفاوت – فرمول عمومی آلکان ها ، آلکن ها و آلکین ها – گروه آلکیل – متیل (CH3) – اتیل (C2H5) یا (CH2CH3) – پروپیل (CH2CH2CH3) – ایزوپروپیل (CH3CHCH3) – دودسیل – سدیم دودسیل بنزن سولفونات

جلسه 5 (مبحث تدریس شده : گروه های عاملی)

مطابق با صفحات کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

در یک نگاهِ گروه های عاملی – الکل (هیدروکسیل) (OH-) – اتر (-O-) – کتون (کربونیل) (-CO-) – آلدهید (CHO-) – استر (-COO-) – کربوکسیلیک اسید (کربوکسیل) (COOH-) – آمید – آمین – متیل آمین – دی متیل آمین – تری متیل آمین (بوی بد ماهی فاسد شده) – فرمول عمومی الکل ها و اترها – فرمول عمومی کتون ها و آلدهیدها – فرمول عمومی استرها و اسیدها – شرح مفصل گروه عاملی هیدروکسیل (الکل ها) – متانول (متیل الکل) (الکل چوب) – اتانول (اتیل الکل) (الکل میوه) –

جلسه 6 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 7 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 8 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 9 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 10 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 11 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 12 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 13 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 14 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 16 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 17 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 18 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 19 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 20 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 21 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 22 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 23 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 24 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 25 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 26 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 27 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 28 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 29 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 30 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 31 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 32 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 33 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

جلسه 34 () مطابق با صفحات — تا — کتاب کلاس صفر تا صد شیمی 2

107 دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

 1. syed می‌گه:

  سلام آقا من از کلاس های شما در شریف استفاده می کنم تقریبا شیمی 2 رو دارم تموم می کنم فقط یه سوال این جزوه همونیه که تو کلاس داره کار میشه ؟

  • admin می‌گه:

   سلام
   بله این کتاب کلاس شیمی2 کنکور هست. + تست های تکمیلی )دوپینگ(

   • محمد می‌گه:

    سلام برای تکمیل کردن شیمی دیدن فیلم های اموزشی کافیه یا حتما باید کتاب کلاس بخریم؟؟؟؟؟

 2. reza می‌گه:

  سلام آقای آقاجانی
  مرسی واقعا
  حاجی شما که تو کلاسای دیگه داری ملیونی در میاری حالا واسه این کلاسم کتاب زدی که پول دراری؟؟
  فقط یه اسم عدالت آموزشی زدید تنگش
  مگه ما چقد دریم که پول کتاب بدیم

  • ..ناشناس می‌گه:

   واقعا که…شما جزوه هارو پرینت بگیرین پولش از کتاب کمتر میشه؟؟
   کسی رو مجبور نکردن کتاب بگیره…میتونید تو یک دفتر بنویسید…
   آقایونی که دارن میلیونی پول پارو میکنن برای یک صفحه جزوه زمین زمان خراب می کنن،ایشون که بنده خدا کل اموزششون رایگان تو نت هست…
   واقعا یک عده انتظارت عجیب دارن…

  • سید محمد می‌گه:

   سلام اولا ایشون جزوه نزده که پول دربیاره اصلا تو فکر می کنی کلا قراره چند نفر این جزوه رو تهیه کنن و .. باور کن سودش به زحمتش نمی ارزه دوما ایشون زحمت کشیده یه کاری کرده که تو شیمی 2 رو از یه کتاب بخونی و بس یعنی نه بری کتاب درسی رو بخونی نه بری کتاب تست کار کنی ضمنا جزوش هم نصف کتاب های تست بیرونه و …
   الان می خودم کلاس کنکور می رم استاد ما همه ی نکات تستی رو میگه اما اصلا کتاب پوشش داده نمی شه بچها مجبورن 3 تا کتاب کار کنن که این اصلا بهینه نیسسسسست
   حجت تمام

  • peyman می‌گه:

   واقعا این حرفی که داری میزنی دو از انصافه . ی مقدار قدر شناس باشیم بد نیستا . شما اگه واقعا مشکل داری تو تهیه کردن کتاب اولا چرا تهمت میزنی به استاد دوما خب کتاب رو نخر ولی کلاس هاشون رو کامل بین و خوب گوش کن و هر چیزی رو که استاد میکه یادداشت کن بعد برو کتاب خونه از کتاب های مبتکران و خیلی سبز و … استفاده کن این که دیگه این حرف هارو نداره که مگه همه کتاب استاد رو میخرم رتبه میشن شما از کتاب های کتاب خونه محلتون خوب استفاده کن (درستا نه این که الکی بخونی ) ببین چه نتیجه ای میگیری .

  • سید محمد می‌گه:

   آدم باید یه خورده قدرشناس باشه والله الان کلاس کنکور هایی که من میرم همه ی اساتید جزوه شون و نکاتشون رو حرام کردن اونوقت شما میگی چرا فلانه…

  • یکی میگه می‌گه:

   خوب بهرحال یه تبلیغی هست وواقعا هزینه ی کتاب زیاد هستش ولی خوب کاچی بعضی هیچی بهرحال هیچکسی دلش برامانیسوزه همینقدرشم خوبه انشاالله بیشتر میشه

  • hasanzadeh می‌گه:

   واقعابخاطراین طرزفکرتون براتون متاسفم.

  • ذهن مشغول می‌گه:

   درود بر آقاجانی کبیر مدظله العالی ولاغیر

  • ghazalma1984 می‌گه:

   یکم انصافم لازمه ی کتاب ک دیع این حرفا رو ندارع ما بیشتر از ایناشو داریم خرج درسمون میکنیم ی کتابم روش تازه کتاب هم ک جزوه اش هست پرینت گرفتن انقد برات سخته ؟؟!
   دست استاد و مجموعه آلاء درد نکنه که تمامی اموزش ها رایگانه

  • علی می‌گه:

   سلام،بجای تشکر اینومیگی،داداش من،کتابشو گذاشته معرفی کنه کسی دوس داش بخره دوس نداش نخره،فیلمای ک گذاشته ک پول نمیدی،خیلی هم عالی درس میده،دمت گرم مهندس اقاجانی عااااالییی

 3. narjes می‌گه:

  سلام کتاب شیمی 2 با کتاب پیش 1 استاد اقاجانی انتشارات 20 فرق میکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟میشه توضیح بدین.

 4. peyman می‌گه:

  سلام استاد به خدا که خیلی مردی . هم شما هم کل سیستم دبیرستان شریف قول میدم که زحمت هاتون رو به نتیجه برسونیم .

 5. سید محمد می‌گه:

  سلام استاد ببخشید مزاحم می شم می تونید بگید دقیقا چه تاریخی کتابتون چاپ می شه چون می خوام شیمی 2 رو ببندم و الان فیلم های شیمی 2 شریف رو کامل دیدم الحمدلله به لطف خدا که شما رو وسیله قرارداده کامل تسلط دارم با تسکر فراوان از زحماتتون

 6. امیر می‌گه:

  سلام استاد خسته نباشی
  میشه یه توضیحی راجب کتاباتون بدین
  کی میان؟
  همه کتاب با هم میان یا نه؟

 7. هانیه می‌گه:

  سلام اقای اقاجانی بابت فیلم هایی که گذاشتین واقعا ازتون ممنوووونم شما خیلی بامرام هستین من حسابی دعاتون میکنم که تو زندگیتون به بهترین درجه ها برسین از ته دلم ممنوووونم

 8. ali0098 می‌گه:

  سلام و دورود به پیشگاه بهترین معلم شیمی که من دیدم. کتاب کلاس شمارا در کتاب فروشی ها میتوان تهیه کرد یا باید از بانک کتاب محلاتی حتما خرید کرد در ضمن برای ما شهرستانی ها واقعا پول کلاس های کنکور کمر شکن است واقعا یک دنیا ممنون که به فکر ما بچه های شهرستان هستید قول میدهم زحماتتان بهدر نرود

 9. محسن رضا می‌گه:

  سلام استاد عزیز میشه بگید چطوری باید کتاب شیمی2 وپیش1 رو بخریم تو رو خدا زود جواب بدید

 10. یک عدد کنکوری می‌گه:

  سلام استاد جان :)
  اصلا جرئت نداشتم به موسسه ای برای کلاس شیمی مراجعه کنم. از بس هزینه ها سنگینه :/

  باید قدر آلا و همه استادای آلایی رو دونست. نفستون همیشه گرم.
  امسال شیمی رو 100 نزنم 80 زدم. :)))

  من میخوام کتاب شیمی 2 رو بخرم. از روی فیلمهاتون هم میشه نت برداشت اما خیلی زمان بره. ترجیح میدم کتابتون رو بخرم. فقط باید چطور کتابتونو بخرم ؟؟؟؟ اگه اینترنتی باید بخریم لطفا لینک قرار بدین. سپااااس

 11. سجاد می‌گه:

  سلام . مهندس من کتابتونو تهیه کردم اما برای قسمت دوپینگ پاسخ نامه پیدا نکردم …

  ما از کجا متوجه شویم درست حل کردیم ؟؟؟؟

 12. حسین می‌گه:

  با سلام ، استاد پاسخ دوپینگ رو روی سایت میگذارید یا در فیلم ها حل میکنید ؟

 13. admin می‌گه:

  سلام
  درباره كتاب صفر تا صد شيمي ٢ كنكور :
  تشريح تست هاي موضوعي كتاب در كلاس و هنگام تدريس شيمي٢ كنكور، صورت گرفته است.
  مانند بخش هاي ٢ و ٥ كه همه! تست هاي موضوعي در كلاس با تشريح كامل همه گزينه ها حل شد.
  حل تست هاي ديگر موضوعي بمنظور تمرين و تسلط چون حالت تكراري دارند به عهده ي دانش اموز گذاشته شد. (پاسخنامه كليدي اين تست ها براي چك كردن جواب، در انتهاي بخش قرار دارد.)
  و اما تست هاي تكميلي؛
  تست هاي تكميلي بمنظور به چالش كشيدن اطلاعات شيمي ٢ دانش اموز و تسلط كامل بر مباحث شيمي ٢ در انتهاي هر بخش، بدون پاسخ تشريحي، بصورت دسته بندي شده قرار گرفته است.
  حل اين تست ها تا پايان ترم اول تحصيلي، به دانش اموزان توصيه شده تا در يك جلسه همايش گونه در دبيرستان دانشگاه صنعتي شريف يك جمع بندي كامل و دوباره از مطالب شيمي ٢ در قالب حل تست هاي جامع و منتخب تكميلي داشته باشيم كه فيلم آن برروي سايت قرار ميگيرد. (بين امتحانات ترم اول تا شروع ترم دوم اين جلسه جمع بندي را خواهيم داشت.)
  ضمنا به زودي و بمرور پاسخنامه كليدي تست هاي تكميلي را برروي سايت قرار ميدهيم؛ بمنظور علامت گذاري سوالاتي كه دانش اموز موفق به حل آن ها نشده است.)

 14. peyman می‌گه:

  سلام استاد کتاب شیمی پیش رو گفتید 6 مهر میاد ؟؟؟ ولی هنوز نیومده ؟؟؟؟

 15. ali0098 می‌گه:

  سلام بر مهندس
  میخواستم بپرسم کی کتاب شیمی پیش 1 شما چاپ میشه تا شیمی 2 و شیمی پیش1 رو با هم بخریم؟

 16. سینا می‌گه:

  با سلام و عرض تشکر جلسه 15رو داخل لیست نمی ذارید؟؟؟

 17. مسلم می‌گه:

  آقای مهندس خیلی مردی
  با آموزشت خیلی حال کردم
  انشالله سالم سر زنده باشی

 18. سید محمد می‌گه:

  سلام استاد ببخشید می تونید بگید که از کجا میشه این جزوه را خریداری کنیم

 19. peyman می‌گه:

  سلام استاد خسته نباشید. استاد نمی شه جزوه جلسه 35 تا 38 رو که شیمی 3 بود رو سایت بذارید اخه یک ماه دیگه کتابتون چاپ میشه ؟؟؟ رو تالار الا گفتم نتیجه نگرفتم گفتم اینجا هم مطرح کنم . مرسی

 20. alib0098 می‌گه:

  استاد لطفا صفحه رو بروز کنید تا معلوم بشه هر جلسه کدوم صفحات از کتاب رو تدریس کردید.
  یاعلی

 21. امیررضا می‌گه:

  سلام استاد
  بعد از دانلود یکی از جزوه هاتون رو سایت قلم چی ک پایینش اسم سایتتون بود با اینجا آشنا شدم
  خیلی از شیمی زده شدم از بس معلممون بد بود
  اگه کتاب شما از انتشارات بیست رو تهیه کنم و بخونم تمام نیاز های کنکور شیمی من رو برطرف میکنه ؟

 22. fatemeh می‌گه:

  سلام این جزوه که اقای اقاجانی میگه همینه که تو سایت تو بخش جزوات گذاشتین??????

 23. alireza می‌گه:

  سلام استاد اگه میشه جزوه شیمی 2 رو رو سایت قرار بدید اخه بیشترشو تو شریف گذاشتین فقط حفظیاتش مونده ممنون

 24. alireza می‌گه:

  سلام استاد اگه میشه جزوه شیمی 2 رو کامل کنید وبزارید رو سایت اخه تا جلسه 30 قرار دادین و فقط حفظیات فصل 4و5 مونده تا کامل شه با اینکه میدونم براتون مشکله چون چاپش کردید و ممکنه بعضی سو استفاده کنن اگه قرار بدید ممنون میشم.ارادت

 25. فروز می‌گه:

  سلام استاد گرامی
  بابت تمام زحمات بی دریغ شما کمال تشکر و دارم.
  استاد میخواستم بدونم فیلمهای شما آموزش آب تبلور و محاسبشرو داره؟
  من تمام فیلمای شمارو دانلود کردم ولی طریقه محاسبه نبود.
  از استادای دیگرو هم چندتایی دانلود کردم ولی بدون اغراق آموزش شما زمین تا آسمون فرق داره.
  کلی وقت گزاشتم ولی نتونستم درست متوجه بشم مسایل حاشیه ای تو کلاساشون زیاد .
  شما واقعا دلسوزانه از همه وقت کلاس بهترین استفاده آموزشی رو دارین.
  لطفا راهنماییم کنید استاد لطفا
  اجرتون با فاطمه زهرا…

 26. مسعود می‌گه:

  سلام
  من بینهایت از زحمات شما جناب آقای آقای جانی ممنونم و سپاسگذارم که با دانشتون این زمینه رو برای ما فراهم آوردن
  حقا که زکات علمتون رو خوب بجا آوردین
  خداشاهده قبل اینکه بخوام از فیلم هاتون استفاده کنم یه صلوات برای شما و تمامی عزیزان تلاشگر در این زمینه میفرستم
  اجرتون با خدا
  یا علی

 27. omid می‌گه:

  سلام خسته نباشید واقعا ممنونم از زحماتتون یه سوال داشتم ببخشید تدریس شیمی2 بصورت کنکوری در سایت صنعتی شریف به هم ریخته است و اصلا نمیفهمم کدومو باید ببینم و به چه ترتیبی هست . من اگه کتاب کلاس شیمی2 انتشارات 20 رو بخرم همهی این جزوات داخلش هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 28. محمد می‌گه:

  برای تکمیل کردن شیمی دیدن فیلم های اموزشی استاد اقاجانی کافی است یا باید کتاب صفرتا صد شیمی را نیز تهیه کرد

 29. الهام می‌گه:

  استادعزیزم شیمی سال سوم کتابش کی میاد بیرون؟ بی صبرانه منتظریم.. واقعا ازتون ممنونم شما فوق‌العاده این من عاششششق شیمی شدم همشم به خاطر وجود شماس فقط تورو خدا کتاب سوم شیمی رو هم بدین بیرون ممنونم من عاشق کتابای شمام

 30. ابوالفضل می‌گه:

  سلام استاد. خسته نباشید. من بعد از تقریبا 12 سال میخوام دوباره کنکور شرکت کنم. رشته خودم قبلا ریاضی بود. اما میخوام تجربی شرکت کنم. اتفاقی فیلم های آموزشی شمارو دیدم. چون خیلی وقته از درس ها دور بودم برام سخت شده. لطفا راهنمایی بفرمایین

 31. آیلین می‌گه:

  سلام استاد واقعا خدا خیرتون بده وبه هر آرزویی که دارین برسین من قبل از اینکه فیلم تدریس شمارو ببینم شیمیم صفر بود اما بعداز استفاده ازتدریس شما به70رسیدم واقعا دمتون گررررررم!!!!!

 32. حمیرا یارمحمدزائی می‌گه:

  سلام استاد میشه بگین چه طوری کتاب و DVD ها شیمی 2 را تهیه کنیم ما بچه های شهر ستان ممنون

 33. rasoool می‌گه:

  اگه میشه جزوات و کتابا رو بزارید رو سایت خودتون برا فروش چون انتشارات بیست فروش انلاین نداره

 34. مسعود می‌گه:

  سلام استاد
  من به کمکتون نیاز دارم زیاد
  ترتیب فیلم های سال دوم بهم ریخته هستش من دانلودشون کردم ولی ازتون میخوام که بهم بگین ترتیب فصل اول ،دوم الی آخر کدوم جلسات هستش
  تورو خدا بهم کمک کنین که گیج شدم

  بی نهایت ازتون سپاسگذارم

 35. sahar می‌گه:

  سلام خسته نباشید،ببخشید جلسه 15اش نیست

 36. الهه می‌گه:

  سلام استاد خسته نباشین واقعا اززحماتتون متشکرم امیدوارم هرجاهستین سلامت باشین استاد یه سوال حفظیاتشیمی روچطوری بخونم مثله زیست یعنی باید باحفظ بگم اسم دانشمندا باسالهای نوشته کنارشون باید حفظ کنم خواهشا بگین استاد

 37. atefe می‌گه:

  لطفا بگین نام گذاری الکان هارو ته چه جلسه ای درس دادید

 38. علی می‌گه:

  سلام خاستم بپرسم کتاب صفر تا صد شیمی دوم دبیرستان هزینش چقدره ؟ و چطور میشه خریداری کرد؟

 39. محمدامین محمدی نسب می‌گه:

  سلام .جواب قسمت های دوپینگ شیمی دو رو تو تلگرام گذاشتین ولی فصل یک نبود اگه میشه بزارید خیلی خیلی ممنون

 40. atefe می‌گه:

  اگه کسی میدونه نام گذاری الکان ها جلسه چندم تدریس شده بگه خواهشا

 41. امیرحسین می‌گه:

  سلام استاد
  خسته نباشید
  ممنونم از تدریس عالی شما
  من امسال کنکوری.هستم
  و دیر شروع کردم
  فیلم های شما رو دارم میبینم
  میخوام برای کنکور 96 از کتاب های شما استفاده کنم
  از الان بخرم مشکلی نداره ؟
  ینی ویرایش نمیشه برای 96 ؟؟؟

 42. fatemeh می‌گه:

  سلام استاد
  من واقعا نمیدونم چطوری باید ازتون تشکر کنم من سال 96 کنکور میدم و تا همین اواخر از شیمی هیچی بلد نبودم تا اینکه با سایت شما آشنا شدم و با تدریس فوق العادتون شیمی رو یاد گرفتم….واقعا لطفی که شما در حق ما کردین غیر قابل جبرانه…..خیلی خیلی خیلی زیاد ممنونم ازتون…..ایشالا هرجا که هستید سلامت باشید و به هر چی که میخواین برسین….

 43. سهند می‌گه:

  سلام نماز روزه هاتون قبول باشه!
  یه سوال اینکه الان چطور میتونم این کتاب رو تهیه کنم؟؟ من چون شهرستان زندگی میکنم یعنی پست دارین از تهران بیاد؟

 44. mohammad می‌گه:

  سلام استاد خسته نباشید
  استاد جلسه 15 تو ردیف فیلم های بالا نیست!

 45. ابوالفضل می‌گه:

  سلام آقای آقاجانی می خواستم بگم خدا پدرومادرتو بیامرزه دمتگرم فیلم های آموزشیت خیلی بدردم خورد تشکر میکنم.

 46. صغیر می‌گه:

  درود بر آقاجانی درود بر آقاجانی (مدظله العالی)

 47. محمد حسین می‌گه:

  استاد عالی شما

 48. محمدمهدی می‌گه:

  سلام استاد
  جواب یا کلید تست های تکمیلی کتاب سال دوم رو باید از کجا دانلود کنیم؟
  ممنون

 49. پدرام می‌گه:

  سلام خسته نباشید،کتاب اقای اقاجانی رو چطور میتونم بخرم؟تچ کتاب فروشی ها نیست،لطفا راهنمایی کنید با تشکر از زحمتاتون

 50. پاسخنامه دوپینگ کن می‌گه:

  سلام با تشکر از زحماتتون
  این پاسخنامه دوپینگ کن صفرتا صدشیمی2 رو چجوری باید تهیه کرد؟؟

 51. هستی می‌گه:

  سلام استاد.شما دی وی دی اموزشی تولید نمیکنید؟ فیلم های الا خیلی خوبن اما خیلی توش وقتای پرت داره .یه خواهشی هم که دارم اینه که جزواتتون رو تیکه پاره نذارید. یه جزوه بذارید دوم یکی سوم یکی هم پیش!! ممنون

 52. sarina می‌گه:

  سلام استاد

  خسته نباشید…

  میشه لطف کنید بگید یونش از فصل 1 در چه جلسه ای تدریس شده؟
  لطفا راهنمایی کنید…

  ممنون از شما

 53. حسین می‌گه:

  استاد عزیز سلام
  مرسی از درس های خیلی عالی شما
  من دانشجوی دانشکده پزشکی در یکی از دانشگاه های خارج از کشور هستم و از درس شیمی شما استفاده میکنم ، متاسفانه ما نمیتوانیم کتاب چاپ شده صفر تا صد شیمی را بدست بیاوریم اگر ممکن است لینک فایل این کتاب را برایمان در جواب بگذراید
  مرسی

 54. bahar می‌گه:

  باعرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد بزرگوارم.
  ببخشید این جزوه هایی که سر کلاس کار می شود از کجا باید دانلود کنیم؟؟؟

 55. Ebi BOSS می‌گه:

  پابوستیم

 56. NoBogh می‌گه:

  سلام ، کتاب شیمی صفر تا صد از انتشارات 20 برای دوم و سوم و پیش ،تست های تکمیلی اش پاسخ تشریحی داره یا کلید یا اصلاً بدون پاسخه ؟ ممنون از شما و تدریستون که عالیه

 57. NoBogh می‌گه:

  سلام ، ویدیو جلسه 14 سوال ریاضی 91 که حل می کنید سوال کلاً اشتباهه
  من هم موقع حل سوال که همینطوری نگاه کردم و هم بعد حل شما با ماشین حساب
  ،حساب کردم ، IE2 مقدارش از IE3 بیشتره درحالی که باید کمتر باشه
  اسم جزوه هم تو سایت ساختار اتم (انرژی های یونش متوالی …) هست. دانلود کنید ببینید ؟ منتظر پاسختون هستم و ممنون از تدریستون
  اگه وقت ندارید جدول اینطوریه
  IE1 = 138
  IE2 = 434/1
  IE3 = 655/9
  IE4 = 2767
  تنها راهش اینه که بگیم نمیشه هم الکترون دوم جهش کنه هم چهارم و M2O3 بسازه که اونم سر موقع حل به ذهنم نرسید ولی کلاً اشتباهه سوالش باید IE1<IE2<IE3… باشه

  • NoBogh می‌گه:

   آقا منظورم این بود که فاصله ی IE1 تا IE2 بیشتر از IE2 تا IE3 هست یعنی اینجا باید یه جهش رخ داده باشه ،اگه غیر اینه ممنون میشم آگاهم کنید. سپاسگزارم

  • admin می‌گه:

   سلام
   ماشین حساب!؟
   فیلم و توضیحات رو دوباره ببینید تا متوجه بشید
   این سوال کنکور اشکالی نداره

 58. امیر می‌گه:

  سلام خواهش میکنم اگه این فایل ها یه صورت یکجا در دی وی دی یا اپلیکیشن هست بگید خیلی سخته اینطوری دانلود کردن

 59. آتوساا می‌گه:

  این فیلما قدیمیه؟؟برای کنکور1395-1396به کارمیاد؟؟؟

 60. آتوساا می‌گه:

  میشه لفطاااجواب بدید

 61. نسترن می‌گه:

  چه جوری میتونیم توکلاسای شریف شرکت کنیم؟؟؟

 62. bahar می‌گه:

  سلام خسته نباشید استاد بزرگوار
  عذرمیخوام باتوجه به تاریخ ویدیو ها سال 2015 ضبط شده آیا برای کنکور 96 که ما این کلیپ ها را نگاه میکنیم تغییری حاصل نشده است؟؟و یا ترکیب تازه ای اضاف نشده؟؟

 63. bahar می‌گه:

  با عرض سلام و خسته نباشی خدمت استاد توانا
  عذر میخام جلسه 15 قرار داده نشده؟؟
  یا در شمارش اشتباه شده؟

 64. NoBogh می‌گه:

  سلام مجدد، من ویدیوهای صفر تا صد شیمی 3 رو سال سوم دیدم یادمه گفته بودید انرژی پیوند انرژی لازم برای شکستن 1مول پیوند کوالانسیه، ولی تو شیمی2 گفتید برای یک پیوند کووالاسی، کدومش رو تو آزمون یا کنکور درست بگیریم ؟ ممنون . (ببخشید مزاحم شدم، ححقیقتش کتابام رو پیدا نکردم!)

 65. کیوان می‌گه:

  سلام فقط می خواستم از استاد بپرسم چرا این انتشارات رو برای کار انتخاب کردند کتابهای بیست تو هیچ کتاب فروشی شهرستان ها نیست برای ارسال هم پول زیادی می خوان تو هیچ نمایشگاه کتابی هم شرکت نمی کنند کاشکی با یه انتشارات مشهور تر و با تسهیلات بهتری همکاری می کردند امیدوارم هیشه موفق وپایدار باشین

 66. Kiyarash می‌گه:

  سلام خدا خیرتون بده بابت اینکه بی منت و بدون توقع دارین برای کشورتون خدمت میکنید.همونطور هم که خداوند خودش گفته هرکس ذره ای نیکی کند نتیجه آن را خواهد دید … اگر جایی خداوند دستتونو گرفت بدون دعا های ما دانش اموزا بی تاثیر نبوده .همچنین بقیه استادهای مهربون الاء

  یه عرضی داشتم
  من فیلم های شمارو از الاء دنبال میکنم ولی واقعا ترس دارم از اینکه نکنه شما اعلام کرده باشین که بعضی درس هارو خودمون باید بخونیم و من ندونسته باشم
  اگه چیزی هست خواهش میکنم بگید تا دیر نشده شیمی سوم و دوم رو حداقل خودم بیارم جلو اگه شما اعلام کردید که خودمون باید بخونیم
  خواهش میکنم بهم بگید
  دستتون درد نکنه

 67. امیررضا می‌گه:

  سلام … خسته نباشید
  ببخشید میخواستم بپرسم که توی فیلم های (صفر تا صد کنکور 96 آلاء که جدید داره تو استودیو ضبط میشه ) قراره چه مباحثی تدریس بشه ؟ کل شیمی 2 هم تدریس میشه ؟

  • dr.motazad می‌گه:

   از عنوانش مشخصه دیگه صفر تا صد ینی واو به واو برسی میشه تمام مباحث شیمی 2 3 4

 68. نگین می‌گه:

  درود
  تعداد جلسات شیمی دوم همین قدری هست که تو سایت استاد اقاجانی موجوده یا ادامه داره و بعدن اضافه میشه؟!
  برای برنامه ریزی درسی به پاسختون نیازمندم.
  ممنون

 69. dr.motazad می‌گه:

  سلام و خسته نباشید
  من میخوام شیمی 2 ببینم میتونم هر فصل مجزا دانلود کنم
  ینی بخش یک تا پنج جدا کنم
  و از فصل یک شروع کنم دیدن تا فصل پنج به ترتیب پیش برم یا که نه
  همون ترتیب اموزش شما پیش برم
  ممنون میشم جوابم بدین با تشکر

 70. رضا می‌گه:

  سلام
  از کجا میتونم سوالات دوپینگ را تهیه کنم

 71. محبوبه امینی می‌گه:

  سلام استاد خسته نباشید دست مریزاد واقعا گل کاشتید .من از تدریس شما استفاده میکنم عالی ومیخواستم از بابت دوستانی که قدر نشناسی میکنند وشما رو ناراحت میکنند معزرت بخام چون واقعا این دوستان قدر نمیدونند وگر نه این حرف ها رو نمیزنند .ان شالله موفق وپیروز وپاینده باشید

 72. فاطمه A می‌گه:

  با سلام و هزاران احترام خدمت استاد گرامی
  از شما به خاطر لطفی که در حق همه بچه های ایران کردین نهایت تشکر رو دارم.
  ببخشید خواستم بپرسم سوالات دوپینگ سال دوم رو سایت قرار نمیگیره؟
  چون من جزوه شیمی دو رو دانلود کردم و این سوالا تو جزوه نبوده.

 73. شاگرد بهترین استاد دنیا مهندس آقاجانی می‌گه:

  سلام استاى عزیزم وقتتون بخیر خسته نباشید
  خیلی خیلی خیلی ازتون بابت کلیپ های فوق العاده حرفه ای که در اختیارمون گذاشتین ممنونم
  من همیشه استرس شیمی داشتم که چطوری بخونم ولی از وقتی که شما شدین استاد من و از دیدن کلیپ های آموزشی شما فیض میبرم شیمی شده نقطه قوتم
  واقعا ازتون ممنونم فقط شرمنده ام یه سوال داشتم
  امکانش هست راهنماییم کنید که آیا شیمی 2 از روی کلیپ های سال قبل نگاه کنم یا منتظر بمونم و با مجموعه آموزشی امسال که دارید زحمتشو میکشید جلو برم؟
  لطفا منت بر سرم بزارید و این سوالمو جواب بدین
  سپاس بی کران

 74. zahra می‌گه:

  slm
  bbkhshiiid in goroh haye ameli va vakonesh ke kharidani to kelas haton nagoftin manhatan bayad bekharim mmnoon misham age begiiiin

 75. Fateme می‌گه:

  سلام تو رو قران اگه میشه شیمی ۲رو کامل کنین چون خیلیا ک فیلما رو دنبال میکنن هیچ زمینه ای از شیمی ندارن تا شیمی ۲تموم نشه نمیتونن برن سراغ ۳وپیش

 76. حسین نامداری می‌گه:

  سلام خواهش میکنم جواب بدید خیلی وقت هایمیل میزنم و کامنت میزارم کسی جواب نمیده.همایش کنکور 96 استاد اقاجانی تو چ شهر هایی برگذار میشه؟ شرایط ثبت نام چیه؟
  تا کی مهلت ثبت نام هستش و هزینش چقدره؟

 77. Vahidkhan می‌گه:

  سلام استاد.
  واقعا عالیه کارات. شما شیمی رو به ادم تزریق میکنید.
  فقط یه خورده اگه میشه سریعتر بقیه مباحثم شروع کنین کنکور نزدیکه.

 78. faezehdvi می‌گه:

  سلااام
  استاد من تازه اشنا شدم با شما و تدریستون فوق العاده این شیمی من داغونه باتوجه ب وقت کمی ک تا کنکور هس اگ الان همه جلساتتونو دان کنم میتونم خودمو ب بقیه برسونم یا بمونم واس سال بعد؟؟؟؟؟؟ خواهش میکنمممممم جواب بدید

 79. fatemeh می‌گه:

  سلام
  من فقط خواستم سپاسگزاری کنم بابت زحمت بی مزدی که کشیدید و فیلماتون رو تو سایت قرار دادید برای منی که به جایی دسترسی نداشتم خیلی کمک بزرگی کردید.. ایشالا اگر روزی خدا خواست و من به جایی رسیدم حنما حتما جبران میکنم.. یه دنیا ممنونم ازتون… اجرتون با خدا

 80. zahraaa می‌گه:

  سلام استااااااااااااد…….. اجرتون با خداااااااااااااااا…….. بابت تدریس فوق العاااااااااااااااااااااااااااااااادتون… دمتون گرم

دیدگاه خود را به ما بگویید.