ويژه كنكوري ها، سال دومي ها و المپيادي ها شرح مفصل گروههاي عاملي: برای خرید فایل ویژه داوطلبان کنکور 96 برروی اینجا کلیلک کنید. قیمت فایل در این بازه : 3000 تومان الكل، اتر، كتون، آلدهيد، استر، اسيد، آميد و آمين متانول، اتانول، هگزانول، نام گذاري الكل ها، انواع الكل، دي متيل اتر، دي اتيل […]

 اين فايل ارشمند رايگان نيست برای خرید فایل ویژه داوطلبان کنکور 96 برروی اینجا کلیلک کنید. قیمت فایل در این بازه : 5000 تومان     . حتما ميدونين كه در غالب سوالات كنكور سراسري (اگر نگيم همه)، طراح محترم! معادله واكنش رو به شما نميده و مسيوليت اين كار خطير! رو ميذاره به دوش […]

ویدئوهای آموزشی صفر تا صد شیمی 3 امتحان نهایی را بطور رایگان از اینجا ببینید. (کلیک کنید) . بخش 3 – محلول ها  مفاهیم اولیه ی محلول ها  دانلود فیلم آموزش نکات چرا محلول ها بوجود می آیند؟ (عوامل موثر در انحلال خودبه خودی مواد)  دانلود فیلم قسمت اول – تشابه نیروهای بین مولکولی 1hr & 30min […]

ویدئوهای آموزشی صفر تا صد شیمی 3 امتحان نهایی را بطور رایگان از اینجا ببینید. (کلیک کنید) مفاهیم اولیه ی ترمودینامیک  دانلود فیلم آموزش نکات  مسائل ظرفیت گرمایی  دانلود فیلم آموزش نکات انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک  دانلود فیلم آموزش نکات  برخی از تغییر آنتالپی های مهم  دانلود فیلم آموش نکات (کلیک کنید)  دانلود […]

       برای دانلود این اپلیکیشن به کندو – مارکت – کافه بازار – اپینیک – موبوگینی – پلاتزا مراجعه کنید. از این هفته می توانید اپلیکیشن “صفر تا صد شیمی سوم دبیرستان” را از مارکت کافه بازار برروی گوشی های اندروید نصب نمایید: کافه بازار –> جستجوی “صفر تا صد شیمی سوم دبیرستان” –> دانلود

Instagram

آموزش شیمی پیش دانشگاهی 1 – مهندس آقاجانی

td47_chemistry

تدریس منطبق با این کتاب است.

.

دانلود پاسخ تشريحي تست هاي دوپينگ بخش سينتيك شيميايي كتاب شيمي پيش دانشگاهي١

.

می توانید دانش آموز کنکوری کلاسهای شیمی مهندس آقاجانی باشید :

 فصل اول : سینتیک شیمیایی

.


جلسه اول

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : آموزش نکات مفاهیم و مسائل سرعت) 

کلمات کلیدی : نمودار مول،  زمان – نمودار غلظت، زمان – سرعت مصرف یا تولید یک ماده در واکنش – حفظ کردن جرم مولی های معروف – یادآوری روابط استوکیومتری یک ماده – یادآوری روابط استوکیومتری واکنش

صفحه 13 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 

 


جلسه دوم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : ادامه آموزش نکات مفاهیم و مسائل سرعت – حل تست های موضوعی) 

کلمات کلیدی : سه رابطه ی طلایی – رابطه ی سرعت دو ماده در واکنش – سرعت واکنش – حل تست های موضوعی شماره 2 و 7 و 10 

صفحات 13 – 14 – 15 – 16 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه سوم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل تست های موضوعی و تکمیلی)

کلمات کلیدی : حل تست های موضوعی شماره 24 و 26 و 9 و 15 – حل تست های تکمیلی شماره 12 و 25)

صفحات 20 – 16 – 17 – 65 – 66 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه چهارم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل تست های تکمیلی) 

کلمات کلیدی : حل تست های تکمیلی شماره 25 و 17 و 5 – شیب نمودار غلظت، زمان – سرعت واکنش دهنده و فراورده با گذشت زمان)

صفحات 66 – 64 – 62 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه پنجم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : قانون سرعت) 

کلمات کلیدی : یکای ثابت سرعت – حل تست موضوعی 43 – حل 2 تست آزمون کلاسی از مبحث مسایل سینتیک

صفحات 26 – 31 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه ششم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل مسایل قانون سرعت) 

کلمات کلیدی : حل تست های تکمیلی شماره 57 – 56 – 62 – حل تست های موضوعی شماره 40 – واکنش بنیادی – تست های تکمیلی 55 و 51 و 52

صفحات 71 – 72 – 30 – 70 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه هفتم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : نظریه های سینتیک شیمیایی) 

کلمات کلیدی : نظریه برخورد – نظریه حالت گذار – رابطه سطح انرژی با پایداری – واکنش های گرماده و گرماگیر – تعیین آنتالپی واکنش با استفاده از آنتالپی تشکیل مواد – انرژی فعال سازی – حالت گذار (پیچیده فعال) – انرژی پیوندی واکنش دهنده ها و فراورده ها – حل تست موضوعی 51 

صفحات 34 تا 38 و 39 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه هشتم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل تست های موضوعی) 

کلمات کلیدی : حل تست های موضوعی شماره 52 – 54 – 55 – 60 – 61 – 62 – 68 – 71 – بررسی عوامل موثر بر خودبه خودی انجام شدن واکنش

صفحات 39 – 40 – 41 – 43 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه نهم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : ) 

کلمات کلیدی : آزمون سه سواله از مبحث قانون سرعت و مسایل سینتیک – نکات استوکیومتری یک ماده


جلسه دهم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل تست های دوپینگ) 

کلمات کلیدی : حل تست های تکمیلی شماره 1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8

صفحات 62 – 63 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


جلسه یازدهم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل تست های دوپینگ) 

کلمات کلیدی : حل تست های تکمیلی شماره 11 – 17 – 22 – 26 – 28 – 37 – 38 – 42

صفحات 63 – 64 – 66 – 67 – 68 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی


فصل دوم : تعادل شیمیایی


جلسه اول

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : مفاهیم اولیه تعادل) 

کلمات کلیدی : واکنش برگشت ناپذیر – واکنش برگشت پذیر – سوختن متان – سوختن اتانول – واکنش تعادلی – نمک آب پوشیده – تعادل های فیزیکی و شیمیایی – واکنش گوگرد دی اکسید و اکسیژن و تشکیل گوگرد تری اکسید – سرعت سنج – انواع تعادل : همگن و ناهمگن

صفحات 96 تا 105 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 


جلسه دوم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : ثابت تعادل k – نوع اول مسایل ثابت تعادل) 

کلمات کلیدی : ثابت تعادل – یکای ثابت تعادل – حل مثال 1 و 2 صفحه 107 کتاب – حل تست های موضوعی شماره 5 – 18 –

تکلیف : حل تست های موضوعی 5 – 13 – 16 – 22 – 27 – 18 – 24 – 29

صفحات 106 تا 109 – 117 – 121 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 


جلسه سوم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل مسایل نوع دوم ثابت تعادل k) 

کلمات کلیدی : حل تست های موضوعی 40 – 11 – 30 – 44 – 9

صفحات 117 تا 136 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 


جلسه چهارم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : حل مسایل نوع دوم ثابت تعادل k) 

کلمات کلیدی : حل تست دوپینگ شماره 40 – حل تست های موضوعی شماره 25 – 28 – 42 – 43 – 48 – 32

تکلیف : حل تست های موضوعی

صفحات 171 – 117 تا 136 کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 

جلسه پنجم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : ) 

کلمات کلیدی :

صفحات  کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 

جلسه ششم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : تفسیر ثابت تعادل – خارج قسمت واکنش) 

کلمات کلیدی :

صفحات  کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 

جلسه هفتم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : ) 

کلمات کلیدی :

صفحات  کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 

جلسه هشتم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : عوامل موثر بر تعادل) 

کلمات کلیدی :

صفحات  کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 

جلسه نهم

00-c-MoshavreTasviri مشاهده و دانلود

(مبحث تدریس شده : ) 

کلمات کلیدی :

صفحات  کتاب کلاس شیمی پیش دانشگاهی 

 

117 دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

 1. علی می‌گه:

  سلام.خسته نباشید،وظیفه خودم می دونم از استاد عزیزآقای آقاجانی و مجموعه آلا تشکر کنم بخاطر زحمات که می کشن.نمی دونم چجوری باید زحماتشونو جبران کرد ولی ان شالله اجرتون با صاحب عصر…
  بی صبرانه منتظر کتاب استاد هستیم فقط اینکه آیا کتاب استاد آقاجانی عزیز پاسخ تشریحی تست هارو داره؟و اینکه حدودا کی منتشر میشه؟
  یا علی

 2. peyman می‌گه:

  سلام استاد کتاب شیمی پیش 1 کی میاد ؟ زنگ زدم هنوز نیومده بود ؟

 3. امیر می‌گه:

  سلام استاد خسته نباشی
  میشه یه توضیحی راجب کتاباتون بدین
  کی میان؟
  همه کتاب با هم میان یا نه؟

 4. admin می‌گه:

  سلام
  کتاب شیمی2 چاپ شده است. با انتشارات بیست تماس بگیرید.
  کتاب شیمی پیش ان شاالله از 6 مهر در اختیارتان خواهد بود.
  کتاب شیمی 3 هم تا کمتر از یک ماه دیگر )همزمان با شروع تدریس شیمی 3(

 5. امیر می‌گه:

  دمتان گرم واقعا

 6. amirhosein می‌گه:

  با این که مشهد زندگی می کنم بالاخره شیمی۲ استاد رو خریدم عالیه

 7. admin می‌گه:

  سلام
  درباره كتاب صفر تا صد شيمي ٢ كنكور :
  تشريح تست هاي موضوعي كتاب در كلاس و هنگام تدريس شيمي٢ كنكور، صورت گرفته است.
  مانند بخش هاي ٢ و ٥ كه همه! تست هاي موضوعي در كلاس با تشريح كامل همه گزينه ها حل شد.
  حل تست هاي ديگر موضوعي بمنظور تمرين و تسلط چون حالت تكراري دارند به عهده ي دانش اموز گذاشته شد. (پاسخنامه كليدي اين تست ها براي چك كردن جواب، در انتهاي بخش قرار دارد.)
  و اما تست هاي تكميلي؛
  تست هاي تكميلي بمنظور به چالش كشيدن اطلاعات شيمي ٢ دانش اموز و تسلط كامل بر مباحث شيمي ٢ در انتهاي هر بخش، بدون پاسخ تشريحي، بصورت دسته بندي شده قرار گرفته است.
  حل اين تست ها تا پايان ترم اول تحصيلي، به دانش اموزان توصيه شده تا در يك جلسه همايش گونه در دبيرستان دانشگاه صنعتي شريف يك جمع بندي كامل و دوباره از مطالب شيمي ٢ در قالب حل تست هاي جامع و منتخب تكميلي داشته باشيم كه فيلم آن برروي سايت قرار ميگيرد. (بين امتحانات ترم اول تا شروع ترم دوم اين جلسه جمع بندي را خواهيم داشت.)
  ضمنا به زودي و بمرور پاسخنامه كليدي تست هاي تكميلي را برروي سايت قرار ميدهيم؛ بمنظور علامت گذاري سوالاتي كه دانش اموز موفق به حل آن ها نشده است.)

 8. فروز می‌گه:

  با سلام وخسته نباشید خدمت استاد دلسوز و پر توان اقای اقاجانی
  فقط خواستم از تمامی زحمات شما کمال قدردانی و سپاس رو داشته باشم واقعا نمیدونم اگر تدریس شما نبود درس شیمی رو چجوری میخوندم.
  واقعا اینقدر دلسوزانه و خالصانه از سر عشق آموزش ،تدریس می کنید.
  اجرتون با فاطمه زهرا
  از سایت الاء هم کمال تشکر را دارم.

 9. ریحانه می‌گه:

  سلام اقای اقاجانی تو روخدا جواب سوالمو بدین بقیه جلسه های شیمی پیش کی رو سایت قرارمیگیره؟الان چندوقته که فقط تا جلسه 4 سینتیک گذاشتین پس بقیش کو؟؟

 10. ریحانه می‌گه:

  سلام اقای اقاجانی !ممنون از تدریس عالیتون !من کتاب صفرتاصد شیمی دوم و پیش رو از کجامیتونم تهیه کنم؟تو سایت انتشارات بیست هرچی گشتم اصلا ندیدم کجای سایته؟!لطفا زودتر جواب بدین!ممنون!

 11. admin می‌گه:

  تلفن مرکز پخش انتشارات بیست :
  66410000
  44297900

 12. narjes می‌گه:

  سلام استاد.
  واقعا خسته نباشید خدا خیر دنیا و اخرت به شما بدهد من کنکوری هستم و وقتی خسته میشم فیلم های شیمی الاء رو میبینم و از شما انرژی میگیرم.
  شما واقعا نمونه ی یک انسان موفق هستید اگه ممکنه توی فیلم ها یکم ما کنکوری ها رو نصیحت کنید.و بگین چیکار کنیم که موفق بشیم.ممنونم

 13. مسعود می‌گه:

  سلام استاد من کتاب شیمی 2 و پیش 1 رو سفارش دادم ولی برا قسمت شیمی 3 که درس دادین جزوشو از کجا بیاریم جزوه رو به دانش اموزا دادین ولی تو سایت شریف برا ما قرار ندادین خواهش میکنم پیگیری کنید.

 14. مسعود می‌گه:

  شیمی دو من کامل نرسیدم اشکال نداره الان با شیمی پیش بیام جلو ولی در کنارش شیمی دو رو هم ببینم یا اینکه همه رو به ترتیبی که گذاشتین ببینم؟

 15. رضا می‌گه:

  سلام برای من که در شیمی 2 ضعف دارم،اول شیمی 2 رو ببینم بعدش این جلسات پیش دانشگاهی رو یا میشه باهم دید؟لطفا جواب بدید با تشکر

 16. شوهر آهو خانم می‌گه:

  سلام استاد این سوالایی که گذاشتین رمز نداشت بعد من ورش داشتم میتونم ازش استفاده کنم؟ اشکال نداره؟

 17. mahsa می‌گه:

  سلام …خواستم از زحمات شما استاد عزیز تشکر کنم
  واقعا کارتون عالیه…

 18. mahsa می‌گه:

  من به دلایلی نمیتونم مدرسه برم و تو خونه درس میخونم چون شیمی رو نمیتونستم به طور کامل بفهمم خیلی ازش بدم میومد اما بعداز دیدن فیلمای آموزشی شما واقعا امیدوار شدم …

 19. mahsa می‌گه:

  برای دانلود کردن جزوه پیش باید کتاب شیمی صفرتاصد پیش 1 بگیریم که بتونیم جزوه هارو دان کنیم ؟؟؟؟؟

  • admin می‌گه:

   اين جزوه نيست،
   تست هايي است كه مربوط به كتاب پيش دانشگاهي است كه دانش اموزان كلاس هاي اقاي اقاجاني از اون ها استفاده ميكنند

 20. barani می‌گه:

  سلام من هرچی شابک رو میزنم نمیتونم دانلود کنم باید میون عددا خط بزارم یا نه پشت سر هم بزنم؟هر جوری میزنم نمیشه

 21. mahsa می‌گه:

  خب برا دانش آموزاییکه از فیلماش استفاده میکنن جزوه نداره ؟؟؟؟ باید چیکار کنیم

 22. مسعود می‌گه:

  سلام استاد منم هرچی کد شابک رو تو رمز عبور میزنم میگه اشتباهه با خط تیره بی خط تیره میگه اشتباهه لطفا کمک کنید.اگه امکانش هست یه بار دیگه اپلود کنید

 23. masoud می‌گه:

  سلام استاد منم هرچی کد میزنم میگه اشتباهه با خط تیره بی خط تیره میگه اشتباهه لطفا کمک کنید.اگه امکانش هست یه بار دیگه اپلود کنید

 24. FATEMEH می‌گه:

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما.میخواستم بدونم فیلمه های جلسه چهارم به بعد رو کی تو سایت میذارید ؟

 25. FATEMEH می‌گه:

  فیلم*

 26. alib0098 می‌گه:

  سلام بر استاد خوبم استاد آقا جانی!!
  میخاستم بگم آقای آقاجانی من پارسال کتاب شیمی جامع گاج رو خریدم واز اون میخوندم و حالا با فیلمای شما پیش میرم و از رو فیلم نت برداری میکنم آیا به نظرتون بهتره من این کتاب جامع رو کنار بگذارم و کتاب های شما رو بخرم یا همین کتابی رو کهدارم رو استفاده کنم لطفا پاسخ بدهید.
  ازتون بخاطر این همه زحمتی که برای ما بچه های مناطق محروم میکشید ممنون هستم از خدا میخام هرچی که آرزوش رو دارید بهش برسید

  • admin می‌گه:

   در این مورد نمیتونیم اظهار نظری کنیم! این موضوع کاملاً شخصی است و به نحوه ی استفاده ی شما از فیلم ها برمیگردد. اگر نیازی به کتاب احساس نمی کنید نیازی به تهیه ی آن ندارید/

 27. نام کاربری می‌گه:

  سلام استاد..
  ببخشید من نفهمیدم بالاخره پاسخ تشریحی تست های کتاب روی سایت قرار می گیره یا فقط کلیدی؟
  ممنون میشم جواب بدین..آخه جای حل هم برای تست ها نذاشتین

 28. فريبرز می‌گه:

  استاد اقاجاني خواهشا يك برگ پرينت همه فرمول ها و ساختار هاي شيمي مثلا گليسين ويتامين c ويتامين A و….روي سايتتان قرار دهيد كه مرجع ما موقع درس خواندن باشد.ممنون

  • admin می‌گه:

   سلام
   به زودی این اتفاق با کیفیتی متفاوت خواهد افتاد!

  • ali می‌گه:

   این جزوه قبلا توسط آقای آقاجانی تهیه شده اسمش همه ی ساختار های شیمی کنکور هست . تو سایت کانون قلم چی یا تو همین سایت میتونی پیداش کنی..

 29. narjes می‌گه:

  استاد
  ازتون خواهش میکنم یک برنامه ضبط کنید و برای ما کنکوریا صحبت کنید چون واقعا برنامه هاتون عالیه.

 30. mahsa می‌گه:

  سلام
  ببخشید کی ادامه فیلماتونو میزارین تو سایت ؟؟؟
  فقط تا جلسه 4 پیش رو گذاشتین که من همشونو نگاه کردم واقعا عالی هستن خیلی بهم کمک میکنه واقعا جای تشکر داره استاده گرامی
  ممنونتون میشیم اگه ادامه فیلماتونو بزارین
  خوشبحال اوناییکه دانش آموزای شما هستن

 31. ریحانه می‌گه:

  سلام استاد خسته نباشید من کتاب صفرتاصد پیش 1 رو تهیه کردم میخواستم بپرسم همه حفطیات کتاب درسی تو این کتاب هست؟و درکنار این کتاب لازمه چز دیگه ای به عنوان مکمل بخونیم؟یه دنیاممنون

  • admin می‌گه:

   سلام
   بله
   در کنار این کتاب و حل تست های تکمیلی و نیز تست هایی که برروی سایت قرار می گیرد، تست های آزمون های آزمایشی تان را با دقت بررسی و تحلیل نمایید.
   ضمناً می توانید تست های آزمون های آزمایشی مووسات دیگر را نیز بررسی و تحلیل نمایید.

 32. ریحانه می‌گه:

  سلام جواب تستای کنکور کتاب صفر تاصد شیمی پیش رو تو سایت نمیزارین؟توی فیلماتونم که خیلیاشو حل نکردین !ما چیکارکنیم واسه جواب؟ مرسی از زحماتتون

  • admin می‌گه:

   سلام
   مدت ها قرارگرفته است. از امروز برروی سایت نیز قرار گرفت.
   اگر به اینستاگرام دسترسی دارید :
   mohammadrezaaghajani
   اگر به تلگرانم دسترسی دارید پس از آپدیت آن به کانال ما وصل شوید :
   @shimiaghajani

 33. ریحانه می‌گه:

  سلام استاد خسته نباشید پس من اگه حفظیات رو فقط از روی کتاب شما بخونم کافیه؟

 34. barani می‌گه:

  استاد خیلی ممنونم از زحماتتون واقعا بهترین دبیر شیمی که تو عمرم دیدم هستید
  خواهش میکنم در شهر اصفهان هم همایش برگزار کنید
  باز هم ازتون متشکرم

 35. ریحانه می‌گه:

  سلام لطفا اگه میشه پاسخ تشریحی تستای کنکور کتاب صفر تا صد پیش رو هم بذارین اخه پاسخ کلیدی تنها ک ب درد نمیخوره ممنون

 36. مهسا می‌گه:

  سلام کلید بقیه ی تست های دوپینگ سنتیک رو جایی گذاشتید واسه دانلود؟

 37. ریحانه می‌گه:

  ای خدا چرا هیچکس جواب نمیده؟؟؟؟؟

 38. zoha می‌گه:

  سلام. مرسی و ممنون
  آقا من به منابع دکترام شیمی عمومی اضافه شده میشه به این ویدیو کتاب ها اکتفا کنم؟
  شیمی من خیلی ضعیفه امیدم به همین کار شماست.
  مرسی

  • پویان می‌گه:

   سلام،در یک کلام بگم که تدریسی فوق العاده تر از ایشون در درس شیمی رو در هیچ کجای کشور پیدا نمیکنید،من از شیمی نفرت و ترس داشتم ولی حالا یکی از بهترین درسام شیمیه،کاملا این فیلم ها اکتفا میکنه.

 39. z.m می‌گه:

  سلام خسته نباشید.بخش 2 رو کی میذارید تو سایت؟

 40. مهسا می‌گه:

  کلید ِ دوپینگ رو میخوام! لطفا!

 41. masoud می‌گه:

  سلام استاد کلید تستای دوپینگ رو نمیزارین اخه اینجورکه معلوم نیست کدوم گزینه صحیحه

  • admin می‌گه:

   سلام
   پاسخ چ کتابی؟

   • masoud می‌گه:

    کتاب شیمی پیش 1 فصل سینتیک پاسخ تشریحیشو گذاشتین ولی کامل نیست مثلا سوالات 50 به به بعد نیست داخلش اگه کلیدش باشه که ببینیم جواب درست دادین خیلی خوب میشه اگه پاسخ تشریحیش هم باشه دیگه چه بهتر با تشکر.

 42. mahsa می‌گه:

  سلام خسته نباشید استاد گرامی ….ادامه کلاسارو کی میزارین ؟

 43. FATEMEH می‌گه:

  لطفا هر چه زودتر ادامه فیلم ها رو بذارید ممنون میشم

 44. Mahsa می‌گه:

  سلام استاد ادامه ي کلاسارو کي ميذاريد؟؟بي صبرانه منتظريم

 45. hasanzadeh می‌گه:

  س استادخواستم بدونم شیمی پیش به ازمون قلم چی وگزینه ۲میرسین وفیلم هارادرسایت قرارمیدین؟؟

 46. hasanzadeh می‌گه:

  س استادبابت همه ی بزرگواریتون متشکرم خیلی مردی…..

 47. mahsa می‌گه:

  تشکر فراوان از شما استاد عزیز
  من شیمی رو از صفر شروع کردم و به عنوان یک نقطه ضعف بزرگ بهش نگاه میکردم چون در تمام دوران دبیرستانم دبیران محترم چیزی بجز دوتا جمله ی تکراری بهمون یاد ندادند متاسفانه
  الان که با فیلم و کتاب،شما پیش میرم به شیمی به عنوان نقطه ی قوتم نگاه میکنم و رو درصد بالاش حساب باز کردم واقعا نمیدونم با چه زبونی باید از شما تشکر کنم اصلا فکر نمیکردم کسی به فکر شهرستانی هایی که واقعا امکاناتشون صفر هست باشه تو هرشهر دورو برم نگاه میکنم یک دبیر تو هر رشته از بقیه بهتره که اونم متاسفانه انتخاب بین بد وبدتر هست نمیدونم چرا تلاش نمیکنن چیزی یادبگیرند و بعد دانسته هاشون رو منتشر کنن
  خلاصه ی کلام خیلی به شما مدیونیم همه ی ما که از اطلاعات شما استفاده میکنیم
  حالا سوالم اینکه دوم رو خوندم تمام شد میتونم بدون خوندن سوم برم سراغ پیش?بعد سوم رو بخونم?مطالب بهم پیوسته نیست در سوم و پیش?لطفا هرچه زودتر راهنمایی بفرمایید وقت زیادی ندارم برای شروع مقطع جدید

 48. سارا می‌گه:

  سلام شیمی پیش کامل نیست
  هنوز درس ندادن؟؟؟؟؟؟؟؟

 49. narjes می‌گه:

  سلام استاد
  این لطف شما ثواب دنیا و اخرت داره من مشهدی هستم و هر وقت حرم امام رضا (ع) میرم برای شما دو رکعت نماز میخونم.خیلی ازتون ممنونم.باتشکر

 50. mahdi می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما
  چرا جزوه های جلسات رو در سایت قرار نمیدید؟

 51. mahsa می‌گه:

  سلام این از طرف دوستم هست:
  سلام من معلم شیمی هستم می خواستم بدونم تدریس شیمی ۴شما تا نوروز تمام می شود چون من با شما درحال تدریسم و نگران این موضوع هستم در ضمن می شه لطف کنید برا شیمی ۴ بیشتر فیلم بزارید چون ۲،۳ تقریبا فیلم هاش کامل اما شبمی ۴فیلم هاش کامل نیست
  سوال دوم
  اگر مطالب شما رو روی شومیز به دیوار کلاسم بزنم بچه ها استفاده کنند ایا راضی هستید?مثلا گروههای عاملی یا همه ی واکنش های شیمیایی?
  باتشکر از،شما

  • محمدرضا آقاجاني می‌گه:

   سلام به شما همكار ارجمند
   بله تا اسفند كتاب ها رو تموم ميكنم ان شاءلله
   شيمي پيش ٢ در ترم دوم و بعد از اتمام شيمي ٣ تدريس خواهد شد
   در مورد پرسش آخر؛ بله اشكالي نداره اگر به صورت چاپ شده در كلاس نصب شود.
   آرزوي توفيق براي شما و دانش آموزانتان

 52. مهدیه می‌گه:

  سلام واقعا خسته نباشید
  میخواستم بپرسم سایتی مثل سایت خودتون برای درس فیزیک میشناسید اگه میشناسید لطفا بهم بگید واقا بهش نیاز دارم
  ممنون از تلاشتون

 53. z.m می‌گه:

  سلام خسته نباشید.میخواستم بدونم کتاب شیمی سال سوم و پیش 2 کی چاپ میشه.اگه لطف کنید جواب بدید خیلی ممنون میشم

 54. محمد می‌گه:

  سلام کتاب های سوم و پیش 2 کی منتشر میشه ؟؟

  لطفا تاریخ دقیق بگین که ما بتونیم برنامه ریزی کنیم ؟؟

 55. Ali-a می‌گه:

  سلام استاد .. یه سوال داشتم حتما جواب بدین خیلی مهمه !

  اگه کسی فصل سه پیش رو کلا حذف کنه و قید سه تا سوالش بزنه و وقتش برای قوی تر کردن بقیه فصلا صرف کنه ، اسید باز نکات ترکیبی نداره با فصلای دیگه اونجا مشکل ساز بشه ؟ (البته اسم اسیدا و باز های قوی رو هم بلد هستم که تو پایه خودتون درس دادید )

  • admin می‌گه:

   چون فرصت زیادی تا کنکور دارید
   توصیه نمیکنم هیچ بخشی رو حذف کنید.
   لااقل ترم دوم فیلم های اسید و باز صنعتی شریف رو ببینید تا مطالب رو یاد بگیرید.

 56. مهناز می‌گه:

  سلام استاد شیمی 3 و پیش 2 هنوز چاپ نشده؟؟

 57. Moein می‌گه:

  سلام…استاد آقاجانی
  استاد میشه قیمت دو کتاب شیمی پیش و شیمی را بهم بگید جهت تهیه کردن می خواستم
  استاد هر چه زودتر ممنون

 58. Glare می‌گه:

  سلاااااااام ممنوووووونم یه دنیا بابت همه ی مطالبی که میگین و انقدر دقیق و نکته بین … خدا قوت مهندس ♡♡

 59. azadeh می‌گه:

  سلام ببخشید من میخواستم از تدریس شیمی کنکورتون استفاده کنم کتاب پیش 1و دوم رو تهیه کردم پیش 2و سوم و بقیه جزواتتون رو چی کار کنم؟

 60. عاطفه می‌گه:

  هر کی با این سایت اشنا شده با جرات میگم جزء خوش شانس ترین ادماست
  من همیشه میگفتم خوش شانسم با اینکه همه بهم میخندن ک میگم ولی ی نمونش اشنایی با اقای آقاجانی و سایت و تدریسشون بود ک فوق العادست
  و فکر نمیکنم تو کل کشور همچین استادی باشه ک دلسوزانه تمام راه حل قبولی تو کنکور و امتحانات پایانی رو بگه
  خیلی خیلی خوشحالم با امید قبولی تو کنکور
  استاد خیلی خیلی تدریستون خوبه بهتون شادباش میگم

 61. مریم می‌گه:

  سلام استاد ویدیو الکترو شیمی رو نمیذارید؟

 62. رویا می‌گه:

  خيلي عالي،بود واقعا نميدونستم معلم هايي،مثل،شما اصلا باشه….شيمي برام مثل زهر بود و شما شيرين كردين برامونن…….خيلي عاليه تدريستونننننننن….ايشالا،روز ب روز،پیشرفت خودتونم زیاد بشه…. واقعا مرسی ممنونم ازتون یه دنیا خیلی هم مدیونتون ….

 63. لیلا می‌گه:

  سلام ببخشید من یه سری جزوه و ویدیو دانلود کردم میخواستم ببینم میتونم ازشون استفاده کنم ؟؟

 64. رضا مقدس می‌گه:

  سلام خسته نباشید استاد چاپ جدید کتاب هاتون کی میاد که تست های 95 هم داخلش باشه؟؟؟ممنون میشم اگه جواب بدین..چون به کتاب ها احتیاج دارم

 65. ابوعاقل می‌گه:

  سلام، استاد راز موفقیتتون چیه ؟

 66. ابوعاقل می‌گه:

  سلام من تازه با وییدیو ها آشنا شدم، خدا شاهده می خوام بیام حرمت (خانه ات) پابوس
  خیلی مردی ،خون شهدا رو زنده کردی، پایدار.

 67. سینا می‌گه:

  سلام خدمت آقای آقاجانی میخواستم بپرسم من که اصفهانی هستم چه شکلی کتاب های شما را تهیه کنم؟؟؟

 68. بهتره ناشناخته بمونم می‌گه:

  آقاجانیا مرد نکونام نمیرد هرگز / مرده آنست که نامش به نکویی نبرند

 69. امیر حسین نادری می‌گه:

  ممنون از مهندس جوان اقای
  اقاجانی
  که جوهر عمر خود را صرف می کند
  تا دفترعلم ما پر شود

 70. ابوالفضل می‌گه:

  استاد خیییییییییییییییییلی مردی خییلی
  عشقی مشتی
  امیدوارم ب هر چی ک میخوای برسی

 71. علیرضا می‌گه:

  با سلام و احترام
  اقای اقاجانی چرا فیلم های جدید شیمی 95 روی سایت شریف قرار نمی دهید، در صورت امکان سوال های کنکور 95 حل کنید
  با تشکر از زحمات شما

 72. sara می‌گه:

  سلام استاد خسته نباشید وااقعا کلاسا و آموزشاتون مفید هستن
  فقط یه سوال اینکه اموزشایی که تو سایت خودتون هست با اموزشایی که تو سایت آلا هست فرقی دارن ؟؟ مثلا سینیتیک و تعادل هم توی آلا هست و هم اینجا ، فرقی دارن ؟ کودوم رو توصیع می کنین ؟
  ممنون میشم زودتر جواب بدین چون من کلاس می رم و بااموزشای شما دارم پیش می رم :)

 73. سارا خانوم می‌گه:

  سلام کتاب شیمی پیش دو رو هم بدارید برا دانلود تو سایت من شیمی سوم و خریدم عالی بود اجرتون با خدا

 74. nlf می‌گه:

  سلامممم خسته نباشید .. من ب تازگی با سایت شما اشنا شدم … مطمئنم که بسیار مفید هستن فیلم ها و انشاا… کمک م میکنن

  ممنون از زحماتتون

 75. ليلا می‌گه:

  سلام اقاي اقاجاني خواستم بگم من از فيلم هاي شما توي سايت الا استفاده كردم و توي ازمون ها واقعا نتيجه ديدم البته من از اصفهانم و نميتونم شما را ببينم ولي واقعا ممنونم الان شيمي رو ميفهمم

 76. حسین می‌گه:

  با سلام خدمت مهندس و استاد گرامی و تمام کسانی که برای این هدف زیبا و خدا پسندانه زحمت میکشن،دم همتون گرم واقعا….
  میخواستم بپرسم که فیلم های یمی پیش دانشگاهی2شامل مباحث اسید و باز و الکتروشیمی هم روی سایت قرار میگره یا ن؟و اینکه کتاب دوپینگ یک کتاب جامع سه سال هستش؟ و کتاب شیمی صفرتا صد شیمی 2و3و4رو چجوری تهیه کنیم؟
  گزینه های دوپینگ خیلی جداب و فوق العاده اس به نحوه خودش،سپاس گزارم.

 77. محمد می‌گه:

  سلام و عرض ادب
  ضمن تشکر از زحمات شما دبیر عزیز و خوب
  خواستم یه راهنمایی جامع بفرمایید در مورد نحوه استفاده از کلاس ها و کتاب ها.
  مثلا کتاب شیمی صفر تا صد سال دوم رو با کدام مجموعه فیلم ها باید دیده بشه.
  یا کتاب شیمی پیش ۱ با کدام مجموعه فیلم ها مشاهده بشه.
  چون بعضی از مباحث رو چندین بار تو سال های مختلف تدریس کردین.
  یا

 78. محمد می‌گه:

  یه سوال دیگه هم داشتم
  من چون با خوندن فایل پی دی اف مشکل دارم
  باید حتما کتاب رو بخرم
  هم شیمی ۲ و هم ۳ و هم پیش ۱
  خواستم بدونم الان کتاب ها رو بخرم یا قراره ویرایش کنید کتاب ها رو.
  اگه ویرایش ندارن کتابا که ما از همین الان تهیه کنیم.
  اگر قراره کتاب ویرایش بخوره ، صبر کنیم و ویرایش جدید رو بخریم.
  ممنونم از لطف شما.

 79. مجید می‌گه:

  سلام، خیلی خیلی ممنون بابت فیلمای آموزشیتون که به صورت رایگان واسه دانلود تو سایتتون گذاشتین ?????????آرزوی خیر و برکت روز افزون و رسیدن به آرزوهاتون رو براتون دارم ?

دیدگاه خود را به ما بگویید.