ويژه كنكوري ها، سال دومي ها و المپيادي ها شرح مفصل گروههاي عاملي: برای خرید فایل ویژه داوطلبان کنکور 96 برروی اینجا کلیلک کنید. قیمت فایل در این بازه : 3000 تومان الكل، اتر، كتون، آلدهيد، استر، اسيد، آميد و آمين متانول، اتانول، هگزانول، نام گذاري الكل ها، انواع الكل، دي متيل اتر، دي اتيل […]

 اين فايل ارشمند رايگان نيست برای خرید فایل ویژه داوطلبان کنکور 96 برروی اینجا کلیلک کنید. قیمت فایل در این بازه : 5000 تومان     . حتما ميدونين كه در غالب سوالات كنكور سراسري (اگر نگيم همه)، طراح محترم! معادله واكنش رو به شما نميده و مسيوليت اين كار خطير! رو ميذاره به دوش […]

ویدئوهای آموزشی صفر تا صد شیمی 3 امتحان نهایی را بطور رایگان از اینجا ببینید. (کلیک کنید) . بخش 3 – محلول ها  مفاهیم اولیه ی محلول ها  دانلود فیلم آموزش نکات چرا محلول ها بوجود می آیند؟ (عوامل موثر در انحلال خودبه خودی مواد)  دانلود فیلم قسمت اول – تشابه نیروهای بین مولکولی 1hr & 30min […]

ویدئوهای آموزشی صفر تا صد شیمی 3 امتحان نهایی را بطور رایگان از اینجا ببینید. (کلیک کنید) مفاهیم اولیه ی ترمودینامیک  دانلود فیلم آموزش نکات  مسائل ظرفیت گرمایی  دانلود فیلم آموزش نکات انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک  دانلود فیلم آموزش نکات  برخی از تغییر آنتالپی های مهم  دانلود فیلم آموش نکات (کلیک کنید)  دانلود […]

       برای دانلود این اپلیکیشن به کندو – مارکت – کافه بازار – اپینیک – موبوگینی – پلاتزا مراجعه کنید. از این هفته می توانید اپلیکیشن “صفر تا صد شیمی سوم دبیرستان” را از مارکت کافه بازار برروی گوشی های اندروید نصب نمایید: کافه بازار –> جستجوی “صفر تا صد شیمی سوم دبیرستان” –> دانلود

Instagram

صفر تا صد شیمی3

 

می توانید به همت دوستان عزیز در دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف، ویدئو کتاب تدریس شیمی3 امتحان نهایی مهندس آقاجانی را از طریق لینک های زیر مشاهده کنید :


ویدئوهای آموزشی صفر تا صد شیمی 3 امتحان نهایی را بطور رایگان از اینجا ببینید. (کلیک کنید)


بخش اول : استوکیومتری


[جلسه اول – یادآوری از شیمی 2 – فرمول نویسی و هیدروکربن ها]

 دانلود فیلم

[جلسه دوم – موازنه واکنش های شیمیایی] مطابق صفحات 1 تا 5 کتاب درسی

 دانلود فیلم

[جلسه سوم – انواع واکنش های شیمیایی + شناسایی یون ها] مطابق صفحات 6 تا 11 کتاب درسی

 دانلود فیلم (part 1)

 دانلود فیلم (part 2)

[جلسه چهارم – استوکیومتری] مطابق صفحات 11 تا 14 کتاب درسی

 دانلود فیلم

[جلسه پنجم – فرمول تجربی و فرمول مولکولی] مطابق صفحات 14 تا 18 کتاب

دانلود فیلم

[جلسه ششم – استوکیومتری واکنش] مطابق صفحات 18 تا 22 کتاب درسی

دانلود فیلم

[جلسه هفتم – درصد خلوص] مطابق صفحات 23 و 24 کتاب درسی

دانلود فیلم

[جلسه هشتم – روابط حجمی گازها] مطابق صفحات 24 تا 28 کتاب درسی

 دانلود فیلم

[جلسه نهم – محدودکننده و اضافی] مطابق صفحات 28 تا 32 کتاب درسی

 دانلود فیلم

[جلسه دهم – بازده] مطابق صفحات 32 تا 34 کتاب درسی

 دانلود فیلم

[جلسه یازدهم – استوکیومتری و زندگی] مطابق صفحات 34 تا 38 کتاب درسی

 دانلود فیلم

بخش دوم: ترمودینامیک


[جلسه دوازدهم– مفاهیم اولیه ی ترمودینامیک] مطابق صفحات 39 تا 41 و 44 تا 46 کتاب درسی

 دانلود فیلم آموزش نکات

[جلسه سیزدهم– مسائل ظرفیت گرمایی] مطابق صفحات 41 تا 44 کتاب درسی

 دانلود فیلم آموزش نکات

[جلسه چهاردهم– انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک] مطابق صفحات 46 تا 53 کتاب درسی

 دانلود فیلم آموزش نکات

[جلسه پانزدهم– برخی از تغییر آنتالپی های مهم] مطابق صفحات 53 تا 57 کتاب درسی

 دانلود فیلم آموش نکات (کلیک کنید)

 دانلود فیلم حل مثال برای سومی ها (کلیک کنید)

 دانلود فیلم حل تست ویژه ی کنکوری ها (کلیک کنید)
[جلسه شانزدهم– تعیین گرمای واکنش های شیمیایی ] مطابق صفحات 58 تا 64 کتاب درسی

 دانلود فیلم آموش نکات 

 دانلود فیلم حل مثال برای سومی ها 

 دانلود فیلم حل تست ویژه ی کنکوری ها (قانون هس) 

 دانلود حل تست ویژه ی کنکوری ها (با استفاده از آنتالپی تشکیل مواد)

[جلسه هفدهم– آنتروپی و تعیین جهت پیشرفت واکنش های شیمیایی] مطابق صفحات 64 تا 72 کتاب

 دانلود فیلم آموزش نکات 

 دانلود فیلم حل مثال برای سومی ها 

 دانلود فیلم حل تست ویژه ی کنکوری ها 

بخش سوم: محلول ها


[جلسه هیجدهم– مفاهیم اولیه ی محلول ها] مطابق صفحات 73 تا 77 کتاب درسی

 دانلود فیلم آموزش نکات

[جلسه نوزدهم– عوامل موثر در انحلال خودبه خودی مواد] مطابق صفحات 78 تا 86 کتاب درسی

دانلود فیلم قسمت اول – تشابه نیروهای بین مولکولی

 دانلود قسمت دوم : آنتالپی، آنتروپی، آب پوشی

[جلسه بیستم– محلول الکترولیت و غیرالکترولیت] مطابق صفحات 92 تا 94 کتاب درسی

 دانلود فیلم آموزش نکات

[جلسه بیست و یکم– انحلال پذیری گازها در آب] مطابق صفحات 86 و 87 کتاب درسی

 دانلود فیلم آموزش نکات

 دانلود فیلم حل مثال

[جلسه بیست و دوم– محلول سیرشده، سیرنشده و فوق سیرشده] مطابق صفحات 85 و 86 کتاب درسی

 دانلود فیلم آموزش نکات

 دانلود فیلم حل مثال

[جلسه بیست و سوم– خواص کولیگاتیو محلول ها] مطابق صفحات 94 تا 97 کتاب درسی

 دانلود فیلم آموزش نکات

 دانلود فیلم حل مثال

[جلسه بیست و چهارم– انواع غلظت] مطابق صفحات 87 تا 92 کتاب درسی

 دانلود فیلم آموش نکات (کلیک کنید)

 دانلود فیلم حل مثال برای سومی ها (انواع غلظت)

 دانلود فیلم حل مثال برای سومی ها (استوکیومتری محلول ها)

 دانلود فیلم حل تست ویژه ی کنکوری ها (انواع غلظت – درصد جرمی)

 دانلود فیلم حل تست ویژه ی کنکوری ها (انواع غلظت – ppm)

 دانلود فیلم حل تست ویژه ی کنکوری ها (انواع غلظت – غلظت مولار)

 دانلود فیلم حل تست ویژه ی کنکوری ها (انواع غلظت – غلظت مولال)

 دانلود فیلم حل تست ویژه ی کنکوری ها (انواع غلظت + استوکیومتری واکنش)

[جلسه بیست و پنجم– انواع مخلوط (محلول – کلویید – سوسپانسیون)] مطابق صفحات 97 تا 102 کتاب

[جلسه بیست و ششم– پاک کننده های صابونی و غیرصابونی] مطابق صفحات 102 تا 104 کتاب درسی

 دانلود فیلم آموزش نکات

 استوکیومتری (روش تستی)


استوکیومتری یک ماده

استوکیومتری واکنش 1

استوکیومتری واکنش 2

درصد خلوص

بازده درصدی

محدودکننده و اضافی


و یا می توانید “صفر تا صد شیمی سوم دبیرستان” را از “کافه بازار” برروی گوشی یا تبلت خود نصب کنید.

.

محمدرضا آقاجانی . محمدرضا آقاجانی

.

بخش 1 – استوکیومتری

بخش 2 – ترمودینامیک

بخش 3 – محلول ها