ويژه كنكوري ها، سال دومي ها و المپيادي ها شرح مفصل گروههاي عاملي: برای خرید فایل ویژه داوطلبان کنکور 96 برروی اینجا کلیلک کنید. قیمت فایل در این بازه : 3000 تومان الكل، اتر، كتون، آلدهيد، استر، اسيد، آميد و آمين متانول، اتانول، هگزانول، نام گذاري الكل ها، انواع الكل، دي متيل اتر، دي اتيل […]

 اين فايل ارشمند رايگان نيست برای خرید فایل ویژه داوطلبان کنکور 96 برروی اینجا کلیلک کنید. قیمت فایل در این بازه : 5000 تومان     . حتما ميدونين كه در غالب سوالات كنكور سراسري (اگر نگيم همه)، طراح محترم! معادله واكنش رو به شما نميده و مسيوليت اين كار خطير! رو ميذاره به دوش […]

. بخش 3 – محلول ها  مفاهیم اولیه ی محلول ها  دانلود جزوه  دانلود فیلم آموزش نکات چرا محلول ها بوجود می آیند؟ (عوامل موثر در انحلال خودبه خودی مواد)  دانلود جزوه  دانلود فیلم قسمت اول – تشابه نیروهای بین مولکولی 1hr & 30min  دانلود قسمت دوم : آنتالپی، آنتروپی، آب پوشی 50min محلول الکترولیت و غیرالکترولیت  دانلود […]

مفاهیم اولیه ی ترمودینامیک  دانلود جزوه  دانلود فیلم آموزش نکات  مسائل ظرفیت گرمایی  دانلود جزوه  دانلود فیلم آموزش نکات انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک  دانلود جزوه  دانلود فیلم آموزش نکات  برخی از تغییر آنتالپی های مهم  دانلود فیلم آموش نکات (کلیک کنید)  دانلود فیلم حل مثال برای سومی ها (کلیک کنید)  دانلود فیلم حل […]

       برای دانلود این اپلیکیشن به کندو – مارکت – کافه بازار – اپینیک – موبوگینی – پلاتزا مراجعه کنید. از این هفته می توانید اپلیکیشن “صفر تا صد شیمی سوم دبیرستان” را از مارکت کافه بازار برروی گوشی های اندروید نصب نمایید: کافه بازار –> جستجوی “صفر تا صد شیمی سوم دبیرستان” –> دانلود

Instagram

صفر تا صد شیمی3

photo_2016-07-06_13-52-28 

می توانید به همت دوستان عزیز در دبیرستان صنعتی شریف، ویدئو کتاب تدریس شیمی3 کنکور و امتحان نهایی مهندس آقاجانی را از طریق لینک های زیر مشاهده کنید :

بخش اول : استوکیومتری


[جلسه اول – یادآوری از شیمی 2 – فرمول نویسی و هیدروکربن ها]

 دانلود فیلم

 دانلود جـزوه

[جلسه دوم – موازنه واکنش های شیمیایی] مطابق صفحات 1 تا 5 کتاب درسی

 دانلود فیلم

 دانلود جـزوه

[جلسه سوم – انواع واکنش های شیمیایی + شناسایی یون ها] مطابق صفحات 6 تا 11 کتاب درسی

 دانلود فیلم (part 1)

 دانلود فیلم (part 2)

 دانلود جـزوه

[جلسه چهارم – استوکیومتری] مطابق صفحات 11 تا 14 کتاب درسی

 دانلود فیلم

 دانلود جـزوه

[جلسه پنجم – فرمول تجربی و فرمول مولکولی] مطابق صفحات 14 تا 18 کتاب

دانلود فیلم

 دانلود جـزوه

[جلسه ششم – استوکیومتری واکنش] مطابق صفحات 18 تا 22 کتاب درسی

دانلود فیلم

 دانلود جـزوه

[جلسه هفتم – درصد خلوص] مطابق صفحات 23 و 24 کتاب درسی

دانلود فیلم

 دانلود جـزوه

[جلسه هشتم – روابط حجمی گازها] مطابق صفحات 24 تا 28 کتاب درسی

 دانلود فیلم

 دانلود جزوه

[جلسه نهم – محدودکننده و اضافی] مطابق صفحات 28 تا 32 کتاب درسی

 دانلود فیلم

 دانلود جزوه

[جلسه دهم – بازده] مطابق صفحات 32 تا 34 کتاب درسی

 دانلود فیلم

 دانلود جزوه

[جلسه یازدهم – استوکیومتری و زندگی] مطابق صفحات 34 تا 38 کتاب درسی

 دانلود فیلم

 دانلود جزوه

بخش دوم: ترمودینامیک


[جلسه دوازدهم– مفاهیم اولیه ی ترمودینامیک] مطابق صفحات 39 تا 41 و 44 تا 46 کتاب درسی

 دانلود جزوه

 دانلود فیلم آموزش نکات

[جلسه سیزدهم– مسائل ظرفیت گرمایی] مطابق صفحات 41 تا 44 کتاب درسی

 دانلود جزوه

 دانلود فیلم آموزش نکات

[جلسه چهاردهم– انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک] مطابق صفحات 46 تا 53 کتاب درسی

 دانلود جزوه

 دانلود فیلم آموزش نکات

[جلسه پانزدهم– برخی از تغییر آنتالپی های مهم] مطابق صفحات 53 تا 57 کتاب درسی

 دانلود فیلم آموش نکات (کلیک کنید)

 دانلود فیلم حل مثال برای سومی ها (کلیک کنید)

 دانلود فیلم حل تست ویژه ی کنکوری ها (کلیک کنید)
 دانلود جزوه

[جلسه شانزدهم– تعیین گرمای واکنش های شیمیایی ] مطابق صفحات 58 تا 64 کتاب درسی

 دانلود فیلم آموش نکات 

 دانلود فیلم حل مثال برای سومی ها 

 دانلود فیلم حل تست ویژه ی کنکوری ها (قانون هس) 

 دانلود حل تست ویژه ی کنکوری ها (با استفاده از آنتالپی تشکیل مواد)

 دانلود جزوه

[جلسه هفدهم– آنتروپی و تعیین جهت پیشرفت واکنش های شیمیایی] مطابق صفحات 64 تا 72 کتاب

 دانلود فیلم آموزش نکات 

 دانلود فیلم حل مثال برای سومی ها 

 دانلود فیلم حل تست ویژه ی کنکوری ها 

 دانلود جزوه

بخش سوم: محلول ها


[جلسه هیجدهم– مفاهیم اولیه ی محلول ها] مطابق صفحات 73 تا 77 کتاب درسی

دانلود جزوه

 دانلود فیلم آموزش نکات

[جلسه نوزدهم– عوامل موثر در انحلال خودبه خودی مواد] مطابق صفحات 78 تا 86 کتاب درسی

 دانلود جزوه

دانلود فیلم قسمت اول – تشابه نیروهای بین مولکولی

 دانلود قسمت دوم : آنتالپی، آنتروپی، آب پوشی

[جلسه بیستم– محلول الکترولیت و غیرالکترولیت] مطابق صفحات 92 تا 94 کتاب درسی

 دانلود جزوه

 دانلود فیلم آموزش نکات

[جلسه بیست و یکم– انحلال پذیری گازها در آب] مطابق صفحات 86 و 87 کتاب درسی

دانلود جزوه

 دانلود فیلم آموزش نکات

 دانلود فیلم حل مثال

[جلسه بیست و دوم– محلول سیرشده، سیرنشده و فوق سیرشده] مطابق صفحات 85 و 86 کتاب درسی

 دانلود جزوه

 دانلود فیلم آموزش نکات

 دانلود فیلم حل مثال

[جلسه بیست و سوم– خواص کولیگاتیو محلول ها] مطابق صفحات 94 تا 97 کتاب درسی

 دانلود جزوه

 دانلود فیلم آموزش نکات

 دانلود فیلم حل مثال

[جلسه بیست و چهارم– انواع غلظت] مطابق صفحات 87 تا 92 کتاب درسی

 دانلود جزوه.

 دانلود فیلم آموش نکات (کلیک کنید)

 دانلود فیلم حل مثال برای سومی ها (انواع غلظت)

 دانلود فیلم حل مثال برای سومی ها (استوکیومتری محلول ها)

 دانلود فیلم حل تست ویژه ی کنکوری ها (انواع غلظت – درصد جرمی)

 دانلود فیلم حل تست ویژه ی کنکوری ها (انواع غلظت – ppm)

 دانلود فیلم حل تست ویژه ی کنکوری ها (انواع غلظت – غلظت مولار)

 دانلود فیلم حل تست ویژه ی کنکوری ها (انواع غلظت – غلظت مولال)

 دانلود فیلم حل تست ویژه ی کنکوری ها (انواع غلظت + استوکیومتری واکنش)

[جلسه بیست و پنجم– انواع مخلوط (محلول – کلویید – سوسپانسیون)] مطابق صفحات 97 تا 102 کتاب

 دانلود جزوه

[جلسه بیست و ششم– پاک کننده های صابونی و غیرصابونی] مطابق صفحات 102 تا 104 کتاب درسی

 دانلود جزوه

 دانلود فیلم آموزش نکات

 استوکیومتری (روش تستی)


استوکیومتری یک ماده

استوکیومتری واکنش 1

استوکیومتری واکنش 2

درصد خلوص

بازده درصدی

محدودکننده و اضافی


و یا می توانید “صفر تا صد شیمی سوم دبیرستان” را از “کافه بازار” برروی گوشی یا تبلت خود نصب کنید.

.

محمدرضا آقاجانی . محمدرضا آقاجانی

.

بخش 1 – استوکیومتری

بخش 2 – ترمودینامیک

بخش 3 – محلول ها