برای جمع بندی؛  پاسخ نامه ی تشریحی سوالات شیمی ۲ کنکور سراسری ریاضی ۹۲  پاسخ نامه ی تشریحی سوالات شیمی ۳ کنکور سراسری ریاضی ۹۲  پاسخ نامه ی تشریحی سوالات شیمی ۳ کنکور سراسری تجربی ۹۲  پاسخ نامه ی تشریحی سوالات شیمی پیش ۱ سراسری ریاضی ۹۲ پاسخ نامه ی تشریحی سوالات شیمی پیش ۱ [...]

نوشته‌های با برچسب ‘سوالات امتحان نهایی با پاسخ’

آرشیو سوالات امتحان نهایی سال های 84 تا 93

175 نظر

دانلود جزوات شیمی 3

 برای اطلاع از زمان انتشار کتاب و هم­چنین همایش­های موضوعی مهندس آقاجانی؛ نام و نام خانوادگی، مقطع و رشته ی تحصیلی و نیز نام شهر خود را از طریق پیام کوتاه به 500029606 ارسال نمایید.

20 شیمی امتحان نهایی با مهندس محمدرضا آقاجـانی

.

دروس عمومی

ادبیــات فارســی :

خرداد 93

 شهریور 93

خرداد 92

شهریور 92

 دی 92

زبــان فارســی :

شهریور 93

 

خرداد 92

شهریور 92

 دی 92

خرداد 93

عربــی :

خرداد 93

 شهریور 93

خرداد 92

شهریور 92

 دی 92

خرداد 91

شهریور 91

 دی 91

خرداد 90

شهریور 90

 دی 90

خرداد 89

شهریور 89

 دی 89

خرداد 88

شهریور 88

 دی 88

خرداد 87

شهریور 87

 دی 87

قـرآن و تعلیمات دینــی (دین و زندگی) :

خرداد 93  شهریور 93

خرداد 92

شهریور 92

 دی 92

زبــان انگلیســی :

خرداد 93  شهریور 93

خرداد 92

شهریور 92

 دی 92

 رشته ریاضی و فیزیک

حسابـان :

خرداد 93

 شهریور 93

خرداد 92

شهریور 92

 دی 92

خرداد 91

شهریور 91

 دی 91

خرداد 90

شهریور 90

 دی 90

خرداد 89

شهریور 89

 دی 89

خرداد 88

شهریور 88

 دی 88

خرداد 87

شهریور 87

 دی 87

فیــزیک :

شیــمی :

دانلود جزوات شیمی 3

خرداد 93

 شهریور 93

خرداد 92

شهریور 92

 دی 92

خرداد 91

شهریور 91

 دی 91

خرداد 90

شهریور 90

 دی 90

خرداد 89

شهریور 89

 دی 89

خرداد 88

شهریور 88

 دی 88

خرداد 87

شهریور 87

 دی 87

خرداد 86

 

خرداد 85

 

خرداد 84

 
 
هندسه :

خرداد 92

شهریور 92

 دی 92

خرداد 91

شهریور 91

 دی 91

خرداد 90

شهریور 90

 دی 90

خرداد 89

شهریور 89

 دی 89

خرداد 88

شهریور 88

 دی 88

خرداد 87

شهریور 87

 دی 87

جبــر و احتمال :

خرداد 93

 شهریور 93

خرداد 92

شهریور 92

 دی 92

خرداد 91

شهریور 91

 دی 91

خرداد 90

شهریور 90

 دی 90

خرداد 89

شهریور 89

 دی 89

خرداد 88

شهریور 88

 دی 88

خرداد 87

شهریور 87

 دی 87

رشته علوم تجربی

ریاضــی :

خرداد 93

 شهریور 93

خرداد 92

شهریور 92

 دی 92

خرداد 91

شهریور 91

 دی 91

خرداد 90

شهریور 90

 دی 90

خرداد 89

شهریور 89

 دی 89

خرداد 88

شهریور 88

 دی 88

خرداد 87

شهریور 87

 دی 87


فیزیک  :

خرداد 93

 شهریور 93

خرداد 92

شهریور 92

 دی 92

زیست :

شیــمی :

دانلود جزوات شیمی 3

خرداد 93

  شهریور 93

خرداد 92

شهریور 92

 دی 92

خرداد 91

شهریور 91

 دی 91

خرداد 90

شهریور 90

 دی 90

خرداد 89

شهریور 89

 دی 89

خرداد 88

شهریور 88

 دی 88

خرداد 87

شهریور 87

 دی 87

خرداد 86

 

خرداد 85

 

خرداد 84

 
زمیـن شنـاسی :

خرداد 93

 شهریور 93

خرداد 92

شهریور 92

 دی 92   

 

رشته علوم انسانی 

ادبیات فارسی تخصصی :

خرداد 93

 شهریور 93

زبان فارسی تخصصی :

خرداد 93

 شهریور 93

 جغرافیا :

خرداد 93

 شهریور 93

ریاضی :

خرداد 93

 شهریور 93

فلسفه و منطق :

خرداد 93

 شهریور 93

تاریخ ایران و جهان :

خرداد 93

 شهریور 93

آرایه های ادبی :

خرداد 93

 شهریور 93

عربی :

خرداد 93

 شهریور 93   

جامعه شناسی :

خرداد 93

 شهریور 93

 

امتحانات نهایی مقطع پیش دانشگاهی

دانلود جزوات شیمی کنکور

دیفرانسیل (خـرداد 93)

دیفرانسیل (شهریور 93)

زیست (خـرداد 93)

زیست (شهریور 93)

زبان فارسی (خـرداد 93)

زبان فارسی (شهریور 93)

فیزیک – رشته ریاضی (خـرداد 93)

فیزیک رشته ریاضی (شهریور 93)

فیزیک – رشته تجربی (خـرداد 93)

فیزیک رشته ی تجربی (شهریور 93)

معارف اسلامی (خـرداد 93)

معارف اسلامی (شهریور 93)